Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 632

Nesrin Atıcı Kanberoğlu

1926 Yılı Türk Basınında Mustafa Kemal Atatürk´ün Yurt Gezileri ve Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü

Bu makale Atatürk´ün 7 Mayıs 1926 yılında Ankara'dan başlayan ve yaklaşık 2 ay süren yurt gezilerinin Türk basınındaki yansımalarını inceleyerek, basında bu gezilerin yalnızca olumlu yönleriyle anlatıldığı halkın tek bir şikayetine veya olumsuz haberlere yer verilmediğini tespit etmektedir. Bu yüzden propaganda amacı taşıyan yurt gezileri genel olarak amacına ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Basın, Propaganda, İzmir Suikastı, Karadeniz Vapuru

Doi Number :10.9737/historyS1254


Turkish Press Coverage of Mustafa Kemal Atatürk´s Domestic Travels in 1926 and the Role of Domestic Travels on Shaping Public Opinion

This article examines the Turkish press coverage on Ataturk´s approximately two-month-long domestic travels, which started on May 7, 1926 in Ankara. Article argues that the Turkish press covered only positive news about Ataturk´s domestic travels and visits and it ignored the negative news about the complaints of people. Thus, these travels for public propaganda reached their goals.

Keywords: Ataturk, Turkey, Turkish Press, Propaganda, İzmir Assassination, Karadeniz Ship

Doi Number :10.9737/historyS1254


261