Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2118

1949 YILI (Kt. b/k) KÜLTEPE KAZISINDAN ASURLU TÜCCARLARA AİT BİR GRUP TABLET

Salih Çeçen ORCID Icon, L. Gürkan Gökçek, Koray Toptaş

Kültepe´de 1948 yılından itibaren yürütülen sistematik kazılarda büyük bir bölümü Asurlu tüccarlara ait çivi yazılı tablet arşivleri ortaya çıkarılmıştır. Bu belgeler Anadolu´nun Eskiçağ Tarihi hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklardır. Bu tabletlerin hemen hepsi ticari ve hukuki konuları ihtiva etmektedir. Kültepe´de bulunan Eski Asurca tabletlerin büyük çoğunluğunun ticari belgeler olması, bu dönemde Anadolu´daki ticari hayatın detaylı bir şekilde öğrenilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada 1949 yılı kazılarında ele geçirilen 13 tablet ve bunların bazılarına ait zarflar ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmamız, ekonomik, coğrafi, sosyo-kültürel ve prosopografik odaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Kültepe, Borç Senedi, Çiviyazısı, Asur Ticaret Kolonileri Devri

10.9737/hist.2021.1026


A Group of Tablets Belonging to The Assyrian Merchants From The Kültepe Excavation in 1949 (Kt. b/k)

In the systematic excavations carried out in Kültepe since 1948, cuneiform tablet archives, most of which belonged to the Assyrian merchants, were unearthed. These documents are the oldest written sources that give information about the Ancient History of Anatolia. Almost all of these tablets contain commercial and legal issues. The fact that the majority of the Old Assyrian tablets found in Kültepe are commercial documents makes it possible to learn in detail the commercial life in Anatolia during this period. In this study, thirteen tablets and envelopes belonging to some of the documents found in the 1949 excavations are discussed. In this context, our work has an economic, geographical, socio-cultural and prosopographic focus.

Keywords: Kültepe, Debt Contract, Legal Document, Cuneiform, The Assyrian Trade Colony Period

10.9737/hist.2021.1026


231