Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1385

İlyas Topçu ORCID Icon

1950 Milletvekili Seçimleri Sonrası Cumhuriyet Halk Partisi´nden İlk İstifa Ve Demokrat Parti´ye Geçen Üç Vekil: Abbas Çetin, Latif Aküzüm, Veyis Koçulu

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra iki defa çok partili hayata geçiş denemesi yapılsa da partilerin kısa bir süre sonra kapatılması sebebiyle 1950 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi tek başına ülkeyi yönetmeye devam etti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan konjonktüre paralel olarak Türkiye´de iç ve dış politikada önemli değişimler yaşandı. 7 Ocak 1946 tarihinde siyaset sahnesinde yerini alan Demokrat Parti, 1950 seçimleriyle beraber iktidara geldi ve 27 Mayıs darbesine kadar da ülkeyi tek başına yönetti. On yıllık süre zarfında yapılan üç genel seçimi de kazanan DP, ülke genelindeki başarısını Kars´ta gösteremedi ve Kars´tan milletvekili çıkarmayı başaramadı. Fakat 1950 seçimlerinde Kars´tan milletvekili seçilen üç kişi, Abbas Çetin, Veyis Koçulu ve Latif Aküzüm, 18 Mart 1952´de CHP´den istifa ederek DP saflarına geçtiler. Bu üç vekilin istifası yerel ve ulusal basında uzun bir süre gündemde kaldı ve basın üzerinden polemikler yaşandı. İstifa eden üç vekil, 1954 ve 1957 milletvekili seçimlerinde Kars´tan DP listesinde seçimlere girdiler fakat iki seçimde de meclise girmeyi başaramadılar. Bu çalışmada 1950 seçimleri ve milletvekillerinin istifaları, basındaki söz düellosu ve sonraki seçimler hakkında bilgi verilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: DP, CHP, Seçimler, Kars, Basın.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.738


The First Resignations From The Republican People's Party After The 1950 Turkish General Election And The Three Mps Joining The Democratic Party: Abbas Çetin, Latif Aküzüm, Veyis Koçulu

Although the twice multiparty transition attempts have been undertaken after the founding of Republic of Turkey, The Republican People's Party (CHP) had continued to rule the country on its own until 1950 because these parties were closed shortly thereafter. In parallel with the conjuncture formed after the Second World War, significant changes took place in Turkey's domestic and foreign policy. The Democratic Party (DP), which took its place on the political scene on January 7, 1946, came to power with the 1950 Turkish general election and had governed the country alone until the Military Coup of May 27, 1960. DP, which also won three general elections over a ten-year period, failed to show his countrywide success in Kars and couldn´t have any deputy from Kars. But three deputies from Kars who were elected in the 1950 general election, Abbas Çetin, Veyis Koçulu and Latif Aküzüm, resigned from the CHP joined to the DP on March 1952. The resignation of these three deputies had remained on the agenda for a long time in the local and national press and there had been polemics via the press. The three resigned deputies became candidates of the DP in the 1954 and 1957 general elections, but they failed to get into the parliament in both elections. In this study, it was tried to give information about the 1950 election, resignations of these deputies, the wordy warfare in the press and the next elections.

Keywords: The Democratic Party (DP), The Republican People's Party (CHP), Elections, Kars, Press.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.738


596