Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 671

1956 Süez Kanalı Krizi Döneminde Türkiye´den Geçmesi Planlanan Petrol Boru Hatları

Murat Kasapsaraçoğlu

Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu petrolünün kontrolü ve Batıya taşınması Batılı güçler için hayati bir önemdeydi. 1956 yılında Süez Kanalı´nın millileştirilmesi sonucu İngiltere ve Fransa´nın desteği ile İsrail´in Mısır´a saldırması Orta Doğu petrolünün güvenli bir şekilde taşınmasını engellese de nihayetinde kriz son buldu ve petrolün güvenli bir şekilde akışı sağlandı. Kriz sırasında Batılı güçler petrolün akışını korumak için farklı yollar aradılar ve bu yollardan birisi olarak da Türkiye´den petrol boru hattı geçirilmesi düşüncesin değerlendirildiler. Her ne kadar bu değerlendirmeler uygulamaya konulmamış olsa da Batılı güçlerin petrol konusunda Türkiye ve Orta Doğu´nun diğer ülkeleri ve petrol şirketlerine yönelik politikalarını yansıtmaktadır. Bu çalışma petrol boru hatları ile ilgili gelişmeleri analiz ederek petrolün akışında söz sahibi olan aktörlerin dostluk veya düşmanlık ayırımı yapmadan değişen çıkarları ve bakış açılarının petrol boru hatları projelerinin pazarlıklarını ve sonucunu belirlediği tezini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Soğuk Savaş, Petrol, Türkiye, Süez Krizi, Mısır

Crusades, Jerusalem, Papacy, Islam, Muslims, Seljuks


Oil Pipeline Projects through Turkey during the Suez Canal Crisis in 1956

The control and transportation of Middle East oil to the West was of vital importance for the Western powers during the Cold War. The nationalization of the Suez Canal in 1956 and the Israeli attack on Egypt, which was supported by the UK and France, impeded the secure transportation of Middle East oil. The crisis was overcome, and the secure transfer of oil continued at the end. However, the Western powers were in search of additional ways to protect the flow of oil, and oil pipeline projects through Turkey were formulated and discussed, which reflected the policies of Western powers and other related actors toward Turkey and other Middle East states and oil companies regarding the oil issue, although these projects were not realized. This study analyzes the developments regarding these oil pipeline projects, and argues that the changing interests and perceptions of these actors, regardless of alliances or hostilities among them, shaped the pipeline project negotiations and the ultimate results.

Keywords: Middle East, Cold War, Oil, Turkey, Suez Crisis, Egypt

Crusades, Jerusalem, Papacy, Islam, Muslims, Seljuks


127