Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1268

1967 Krizinden Sonra Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Toplumlararası Görüşmeler

Yasin Coşkun

Bu çalışma 1967 yılının Kasım ayında Kıbrıs´ta yaşanan ve Türkiye ile Yunanistan´ı savaşın eşiğine getiren krizin sonrasından başlayarak 1971 yılına kadar olan dönemde Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele almaktadır. Bu çerçevede ilk olarak 1967 yılının Aralık ayındaki Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi´nin ilanı ve bu ilana gösterilen tepkiler analiz edilmiştir. 1967 Kasım krizinin bir kez daha adadaki Türklerin korumasız olduğunu gösterdiğini savunan Kıbrıslı Türkler, kurulan bu yeni yönetimin adadaki Türkler için bir güvence olduğunu ifade etmişlerdir. 1968 yılı itibariyle Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmek için adadaki iki toplum arasında görüşmeler başlamıştır. Bu açıdan bu tarih Kıbrıs sorunu açısından önemlidir. Daha önceleri Ankara ve Atina arasında yürütülen görüşmeler artık Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında yürütülmeye başlanmıştır. Bu çalışma iki toplum arasındaki bu görüşmeleri mercek altına almıştır. Türk tarafı bu görüşmelerde zayıf bir merkezi yönetim ile beraber yerel özerkliğin artmasını isterken Rum tarafı ise güçlü bir merkezi devlet yapısının oluşturulmasını savunmuştur. İki taraf arasındaki bu anlaşmazlık görüşmelerin 1971 yılında kesilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihlerde EOKA terör örgütünün kurucusu Grivas´ın adaya gizlice dönerek EOKA-B adı altında yeni bir örgüt kurduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Kıbrıs sorununun geleceğine dair adadaki endişeleri arttırmıştır. Tüm bu konu başlıkları çalışmada ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Sorunu, Rauf Denktaş, Glafkos Kliridis, Toplumlararası Görüşmeler


The Beginning of a New Era in the Cyprus Problem after the 1967 Crisis: The Inter-Communal Talks

This study examines the developments in the Cyprus problem starting from the post-1967 crisis to 1971. Firstly, the declaration of the Turkish Cypriot Provisional Administration in December 1967 and the reactions to this declaration were analysed. The Turkish Cypriots, who argued that the November 1967 crisis once again proved that the Turks on the island were unprotected, stated that this new administration was a guarantee for the Turks on the island. In 1968, negotiations between the two communities on the island began in order to find a solution to the Cyprus problem. In this respect, this date is important for the Cyprus problem. Previously, negotiations were made between Ankara and Athens, but after 1968, negotiations were carried out between the Greek and Turkish Cypriots. This study has examined these negotiations between the two communities. While the Turkish side wanted to increase local autonomy with a weak central government, the Greek side advocated the formation of a strong central state structure. Because of the disagreement between the two sides the negotiations were interrupted in 1971. At that time, it was revealed that the founder of the EOKA terrorist organization, Grivas, secretly returned to the island and established a new organization under the name of EOKA-B. This situation increased the concerns about the future of the Cyprus problem. All these topics are examined in this study.

Keywords: The Cyprus Problem, Rauf Denktaş (Denktash), Glafcos Clerides, the Inter-communal Talks


751