Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 294

19.yy'da Rumlarda ve Arnavutlarda Evlilik Müessesesinde Başlık Uygulamaları

Uğur Özcan , Murat Gökhan Dalyan

XIX. yüzyılda balkanlarda yaşan iki toplum olan Rumlar ve Arnavutların birbirinden farklı başlık paraları uygulamaları vardır. Bunlardan Rumlar, erkek tarafına "drahoma" adında başlık parası öderken Arnavutlarda tam tersine başlık parasının kız tarafına verilmesi söz konusudur. Başlık parası, her iki toplumda da çeşitli sosyal olaylara neden olmaktadır. Rumlarda yurtdışına göç ve evlilik yaşının ilerlemesi olarak görülen bu etki, Arnavutlarda, ailelerin gurunun söz konusu olduğu kan davalarına kadar giden olaylar olarak göze çarpmaktadır. Bu durum her iki toplumda 20. yüzyılın büyük bir bölümünde devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rumlar, Arnavutlar, Başlık Parası, Drahoma

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_398


The Praxis of Bride Price by the Greeks and Albanians in the Institution of Marriage in the 19th Century

In the 19th century, there occurred different praxis of bride price between two communities, the Greeks and the Albanians. Of these two communities, the Greeks paid the groom a sum named 'Drahoma', while the Albanians paid bride price to the bride. Bride price occasioned to various social circumstances in both the communities. The tradition of bride price led to the consequences of emigrating abroad and the increase of marriage age; on the contrary, among the Albanians, it led to as far consequences as blood revenges of which the family's honor was comprised. This condition occupied a large proportion of the 20th century in both communities.

Keywords: Greeks, Albanians, Bride Price, Drahoma, Women in Ottoman

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_398


276