International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Mehmet Alpargu
1- 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ve Moskova'nın Nogaylara Yönelik Politikaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_6
  Özet   Tam Metin
Rahmi Doğanay
2- Amerikalıların Antep Misyonunun Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Bir Deneme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_7
  Özet   Tam Metin
Mehmet Okur - Veysel Usta
3- Karadeniz Bölgesi'nin Demografik Yapısına Dair Bir İnceleme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_8
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
4- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Demokratik Hassasiyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_9
  Özet   Tam Metin
Tamer Balcı
5- İslam'ın Millileştirilmesinden Milliyetçiliğin Özelleştirilmesine: İslamiyet ve Türk Milli Kimliği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_10
  Özet   Tam Metin
Abdullah İlgazi
6- Mizancı Murad ve Jön Türkler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_16
  Özet   Tam Metin
Fahri Sakal
7- Tek Partinin Vatandaşları ve Ötekileştirdikleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_17
  Özet   Tam Metin
Ergin Ayan
8- Merâgâ Atabegi Aksungur (I.) El-Ahmedîlî

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_18
  Özet   Tam Metin
Bayram Nazır
9- Dersaadet Ticaret Odası ve Uluslararası Sergiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_13
  Özet   Tam Metin
Halil Erdemir
10- Mısır'ın Fransızlar Tarafından İşgali Örneğinde Uluslararası İlişkilerde Realizm

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_14
  Özet   Tam Metin
Zafer Gölen
11- 1852–53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_20
  Özet   Tam Metin
Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu
12- İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği İdeali

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_22
  Özet   Tam Metin
Ali Kaşıyuğun
13- Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'na Girmeden Önceki İttifak Arayışları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_23
  Özet   Tam Metin
Turhan Kaçar
14- The Acts of The Council of Constantinoble of 553,(Çeviri, Giriş ve Notlar, Richard Price), Translated Texts For Historians Serisi 51, 2 Cilt, (Cilt 1, XIV +370 Sayfa; Cilt 2, VIII+347 Sayfa), (Liverpool University Press, Liverpool 2009)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_24
  Özet   Tam Metin
Saadettin Gömeç - Hamiyet Sezer
15- Uygur Kağan Ailesinin Problemleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_87
  Özet   Tam Metin
Emine Dingeç
16- Osmanlı Toplumunda Kadınların Üretime Katkıları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_84
  Özet   Tam Metin
Mehmet Beşirli
17- Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat'ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_53
  Özet   Tam Metin
Seyit Battal Uğurlu- Mehmet Demirtaş
18- Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Tanzimat

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_48
  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
19- Kosova Vilayeti Dahilinde Gerçekleşen Göçler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_81
  Özet   Tam Metin
Necmettin Alkan
20- Avrupalı Seyyahların Tasvirlerinde Gümüşhane ve Çevresi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_69
  Özet   Tam Metin
Bayram Nazır
21- Osmanlı Devleti'nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_67
  Özet   Tam Metin
Yücel Yiğit
22- Prizren Sancağı'nın İdari Yapısı (1864–1912)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_52
  Özet   Tam Metin
Melek Öksüz
23- Osmanlı Topraklarında Hukuki Statü Arayışı ve Varlık Mücadalesinde Amerikan Kurumları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_74
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Baha Öztunç
24- 1897 Tokat Ermeni Olayının Dış Basına Yansımaları ve Olayın Gerçek Yüzü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_45
  Özet   Tam Metin
Osman Köse
25- İstanbul'daki Amerikalı Diplomat ve Misyonerlere Göre Türkiye'de Amerikan Manda İdaresi'nin Kurulma Gerekçeleri (1919)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_96
  Özet   Tam Metin
Orhan Yazıcı
26- Afganistan’daki Otorite Bosluğunun Tarihî Temelleri ve Bölge Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_91
  Özet   Tam Metin
Serdar Sakin - Sabit Dokuyan
27- Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_58
  Özet   Tam Metin
Hikmet Zeki Kapcı
28- Terakki-i Maarif Cemiyeti Nizamnamesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_97
  Özet   Tam Metin
Cevdet Yılmaz
29- Türkiye'de Tarihçi ve Coğrafyacılar Tarafından Farklı Anlamlarda Kullanılan Bir Terim: Divan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_31
  Özet   Tam Metin
Gülsen Baş
30- Diyarbakır'daki Geleneksel Konut Mimarisinde Süsleme Anlayışı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_51
  Özet   Tam Metin
Eldeniz Abbaslı
31- “Şamlı” Adı Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_93
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
32- Gizli Celse Zabıtları’na Göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Barıs Antlaşması ile İlgili Tartışmalar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_33
  Özet   Tam Metin
Ömer Turan
33- İkinci Ergenekon

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_94
  Özet   Tam Metin
Fatih Çelik
34- Kırgız Dilinin Sözlüğü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_95
  Özet   Tam Metin
Yahya Yeşilyurt
35- Ali Emirî, Yemen Hatırâtı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_63
  Özet   Tam Metin
Şeyma Ay
36- Hitit Siyasi Tarihi’nde Šeha Nehri Ülkesi ve Önemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_116
  Özet   Tam Metin
Cemil Bülbül
37- İdrimi Zamanında Alalah Krallığı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_98
  Özet   Tam Metin
Saadettin Gömeç
38- Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_119
  Özet   Tam Metin
Ömer subaşı
39- Pasinler'in Bilinmeyen Tarihi “Ortuzu-Toy-Valarshavan’’

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_100
  Özet   Tam Metin
Zülfiye Kaygusuz
40- Şer‘iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab ve Çevresinde Gayrimenkul Satışları (1600- 1650)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_106
  Özet   Tam Metin
Emine Güldüoğlu
41- Şer'iye Sicillerine Göre Kayseri'de Mülk Satışları Üzerine Bir Değerlendirme (1678-1679)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_134
  Özet   Tam Metin
Havva Selçuk
42- Cizye Vergisinin Kayseri Sancağında Uygulanması ve 1699 Terihli Cizye Beratı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_124
  Özet   Tam Metin
Songül Çolak
43- Aziz Efendi’nin Risalesine Göre 17. Yüzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_143
  Özet   Tam Metin
Emin Özdemir
44- Rus İigalinden Önceki Dönemde Türkistan'a Gelen Batılı Seyyahlar ve Türkistan Tarihinde Kaynak Olarak Seyahatnameleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_109
  Özet   Tam Metin
Ethan L. Menchinger
45-

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_114
  Özet   Tam Metin
Ouddène Boughoufala
46- Cezayir'deki Osmanlı Arsivleri’ne Göre Osmanlı Döneminde Médéa and Miliana’daki Aile ve Secere

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_115
  Özet   Tam Metin
Mesut Ayar
47- 1900 İzmir ve 1901 İstanbul Salgınları Bağlamında Vebanın XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Devam Eden Etkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_141
  Özet   Tam Metin
Mohamed Salah
48- İrlanda'da Tıbbi Uzmanlık ve Salgın Hastalıklar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_122
  Özet   Tam Metin
Seyit Battal Uğurlu
49- Eklektik Bir Tanzimat Aydını: Ali Suavî Efendi (1838–1878)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_118
  Özet   Tam Metin
Süleyman Kızıltoprak
50- Armenians in The Bureaucracy of Ottoman Provinces During The “Crisis” Period: The Nubar Pasha (1824-1899) Instance in Egypt

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_65
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24