Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1680

Abdullah Saydam

Tanzimat Döneminde Yolsuzlukla Suçlanan Bir Vali: Mehmed Vecîhî Paşa

Mehmed Vecîhî Paşa, 1828-1867 yılları arasında üst düzey yöneticiliklerde bulunmuş, Osmanlı Devleti´nin son yüzyılının önemli bürokratlarından biridir. Rumeli ve Anadolu tarafındaki önemli vilayetlerde görev yaptı. Bosna´dan Selanik´e, Bağdat´tan Ankara´ya kadar Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde çalıştı. Tanzimat reformlarının taşrada uygulanmasında görev aldı. Merkezî bürokraside görev aldığı dönemler de oldu. Ancak bunlar daha kısa süreli olmuştur. Bu görevleri sırasında zaman zaman suç işlemekle itham edildi. Suçlamalar genellikle rüşvet alma, haksız kazanç elde etme, mal el koyma, görevi kötüye kullanma gibi hususları içermekteydi. Özellikle Halep, Ankara ve Erzurum valilikleri sırasındaki suçlamaların oldukça ciddi olduğu söylenebilir. Böyle ithamları duyduğunda görevden ayrılmak istediğini söylemekten kaçınmadı. Hükümet de kendisini aklamasına fırsat vermeyi tercih etti. Bundan dolayı azledildi ve yargılandı. Uzun incelemeler sonucunda kendisine atılan hiçbir suçlamadan dolayı ceza almadı. Kanunlara aykırı işlem yapmadığı, kendisine iftira atıldığı yolunda kararlar alındı. Bu çalışmada Vecîhî Paşa´ya yönelik suçlamalar, onun savunması, muhakeme süreci ve verilen kararlar ele alınmaktadır. Osmanlı arşiv belgeleri ile birinci el kaynaklar ve konuyla ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mehmed Vecîhî Paşa, Tanzimat dönemi, Ankara, Erzurum, Halep

DOI Number: 10.9737/hist.2020.846


A Governor Accused of Corruption in the Tanzimat Period: Mehmed Vecihi Pasha

Mehmed Vecîhî Pasha, who was a senior executive from 1828 to 1867, was one of the most important bureaucrats of the Ottoman Empire in the last century. He worked in important provinces of Rumelia and Anatolia. From Bosnia to Thessaloniki, Baghdad to Ankara, he served in almost every part of the Ottoman geography. He took part in the implementation of Tanzimat reforms in the provinces. There were also periods when he worked in the central bureaucracy. However, these have been shorter. During these missions he was occasionally accused of committing the crime. The accusations generally included bribery, unfair profits, seizure of property, abuse of office. It can be said that the accusations made during the governorships of Aleppo, Ankara and Erzurum were quite serious. When he heard such charges, he did not hesitate to say he wanted to resign. The government chose to give him the opportunity to be right, too. He was therefore dismissed and tried. As a result of long investigations, he was not sentenced for any charges against him. Decisions were taken that he did not act against the law and that he was subjected to slander. In this study, it was examined accusations against Mehmed Vecihi Pasha, his defence, court process, decisions made. Ottoman archival documents, first hand sources and related researches were used in the research.

Keywords: Mehmed Vecihi Pasha, Tanzimat period, Ankara, Erzurum, Aleppo

DOI Number: 10.9737/hist.2020.846


103