Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2059

V. Türkan Doğruöz ORCID Icon, Nesrin Akkor ORCID Icon

Adana Görüşmeleri´nin Türk Basınına Yansımaları

Dünya üzerinde büyük bir yıkıma ve köklü değişikliklere neden olan İkinci Dünya Savaşı, tüm devletleri derinden etkilemiştir. Savaşın başladığı andan itibaren tarafsız kalmayı başaran Türkiye, her ne kadar savaşta aktif yer alan devletlerden biri olmasa da savaştan oldukça etkilenmiştir. Çünkü savaş boyunca hem Mihver hem de Müttefik Devletlerin hamlelerini sınırlarında her daim hissetmiştir. Savaş başlamadan önce ve başladıktan sonra kendine göre çeşitli önlemler almış ve üzerindeki savaşa girme baskısına rağmen savaş dışı kalmayı başarmıştır. Bu süreçte gerek Mihver gerekse Müttefik Devletlerin onu kendi yanında savaşa sokmak istemesinden kaynaklı birtakım zorluklar yaşamıştır. Özellikle savaşın Müttefikler lehine olduğu bir dönemde gerçekleşen 30-31 Ocak 1943 tarihli Adana Görüşmeleri, tüm dünyada Türkiye´nin savaşa girmesi için yapılan baskı olarak nitelendirilmiştir. İngiltere ve Türkiye arasında iki gün süren görüşmeler, Türkiye adına İkinci Dünya Savaşı´nın en önemli gelişmelerinden biri olmuştur. İngiltere Başbakanı Winston Churchill´in savaş esnasında Türkiye´yi yanındaki askeri ve siyasi yetkililerle birlikte ziyaret etmesi, Türkiye´nin tarafsızlığının son bulacağı hatta bulduğu ve savaşı Müttefik Devletlerin kesin olarak kazanacağı şeklinde yorumlanmıştır. Bu yorumun temel sebebi, Türkiye´nin sahip olduğu konumuyla savaşın seyrini değiştirecek büyük bir öneme sahip olmasıydı. İşte bu çalışmada; İkinci Dünya Savaşı sırasında Adana Görüşmeleri´ne giden süreç ve görüşmelerin ulusal basına yansımaları ele alınmıştır. Ulusal basın ele alınırken konu bütünlüğü açısından yabancı kaynaklardan, kitap ve makalelerden de istifa edilmiştir. Şimdiye dek konuyla ilgili kaleme alınan çalışmalar olmuştur, ancak sadece basının ele alındığı bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmamızda Adana Görüşmeleri´nin basında ne şekilde yankı bulduğu, haberlerin hangi çerçevede yapıldığı ve nasıl değerlendirildiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, İsmet İnönü, Winston Churchill, Adana, Basın.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1015


Reflections of Adana Talks on the Turkish Press

The Second World War which caused substantial destruction and radical changes in the world affected every country profoundly. Even though Turkey which managed to stay neutral from the moment the war had started wasn't one of the belligerent countries, it was extremely afflicted by the war. That was because it always felt the moves of the Allied and The Axis powers at its borders. Before and during the war it took various measures and succeeded in staying out of the war in spite of the pressure to enter the war. In the meantime it experienced certain challenges due to the fact that not only the Allied powers but also the Axis powers wanted to drive Turkey into the war on their side. The Adana talks (January 30-31, 1943) which was held at a time when the war turned in favour of the Allied powers was described as a pressure on Turkey to enter the war all over the world. The talks between Turkey and United Kingdom lasted two days and became one of the major developments of the Second World War for Turkey. Churchill's visit to Turkey along with the military and political authorities during the war was interpreted in a way that Turkey's neutrality would come to an end (or even came to an end) and the Allied powers would win the war. The main reason of this interpretation was that Turkey had such an importance that it was able to change the course of the war because of its position. In this study, the process leading to the Adana talks during the Second World War and exposure of the talks in the local press are discussed. In order to maintain the integrity of this study foreign resources, books and articles were utilized. Many studies have been written on this subject. However, a study in which only its exposure in the press is discussed hasn't been conducted. This study examines how the Adana talks received exposure in the press, in what frame the newspaper articles were published and how they were evaluated.

Keywords: The Second World War which caused substantial destruction and radical changes in the world affected every country profoundly. Even though Turkey which managed to stay neutral from the moment the war h

DOI Number:10.9737/hist.2021.1015