Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1209

Mustafa Kemal ŞAHİN

Afşin Eshab-ı Kehf Rıbatı ile Niğde Alaeddin Camisi Taçkapıları Üzerine Bazı Yorumlamalar

Anadolu Selçuklu dönemi içerisinde yapılan bazı yapılar özgün yönleriyle farklılık gösterirler, diğer örneklerinden ayrılırlar. Yapının özgünlüğünün oluşmasında kuşkusuz sanatçıların büyük katkıları vardır. Niğde Alaeddin Camisi, tasarım ve bezemeleri yönleriyle ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle taçkapının doğu yönünde olduğu, bezemelerinin tümüyle geometrik motiflerden ve figürlü bezemelerden oluştuğu görülüyor. Amel-i Sıddık ve Gazi adında ki sanatçıların imzasıyla başka yerlerde karşılaşmıyoruz. Ama bu yapıda uyguladıkları tasarım ve bezeme özelliklerinin başka yapılarda da uygulandığı görülüyor. Afşin Eshab-ı Kehf Rıbatı ve Niğde Alaeddin Camisi taç kapıları arasındaki benzerliklerden dolayı, Afşin- Niğde ilintilerinin de incelenmesi gerekliliği oluşuyor.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Selçuklu, Niğde, Afşin, Sanatçı, Mimari, Süsleme

DOI Number: 10.9737/hist.2018.641


Some Observations on Afşin Eshab-ı Kehf Rıbatı and Niğde Alaeddin Mosque Portals

Some constructions built within the Anatolian Seljuk period present differences in their originality, they separate from the other examples. Artsits presumably have greater contributions in the emergence of this orginality. Tellingly, Alaeddin Mosque of Niğde has distinctive features in terms of design and ornamentation; especially the main entrance being on the east consists of thorough ornamentation in geometric shapes and adornments with figures. We do not come upon signatures of the artists called Amel-i Sıddık and Gazi elsewhere. However, the technique they applied on this building is extant some other buildings. Because of similaraties between Afşin Eshab-ı Kehf Rıbatı and Niğde Alaeddin Mosque portals, the necessity of examination Afşin-Niğde relations should be established.

Keywords: Anatolia, Seljuk, Niğde, Afşin, Artists , Architecture, Decoration

DOI Number: 10.9737/hist.2018.641