Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 912

Cafer Tayyar Karadağ- Barış Özdal

Almanya ile İsrail Arasındaki Tazminat Sorunu

1965 tarihinde resmileşen Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, tarihsel arka planı nedeniyle kendine özgü bir konuma sahiptir. Soykırım gibi bir vakıanın ardından karşılıklı ilişkilerin normalleşmeden de öte biricik bir konuma ulaşması uzun ve zorlu bir sürecin sonucudur. Bu sürecin başlangıcında ise iki devlet arasındaki tazminat sorununun çözüme kavuşturulması yatmaktadır. Bu çerçevede makalemizde öncelikle tazminat taleplerinin kökenleri ve Almanya ile girişilen temaslara yer verilecektir. Bu arka planın ardından müzakere süreciyle varılan uzlaşıyı mümkün kılan koşullara değinilecek ve sağlanan anlaşmanın içeriği ile etkileri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Almanya, İsrail, Tazminat Sorunu

DOI Number: 10.9737/hist.2017.543


The Reparations Problem Between Germany and Israel

Relations between Germany and Israel, which have been official in 1965, have their own unique position due to their historical background. Achieving a unique position of mutual relations is the result of a long and difficult process and at the beginning of this process lies the solution of the reparations problem between the two countries. In this framework the first part of our article will examine the origins of the claims and the contacts with Germany. In the second part, the negotiation process and the content of the agreement will be analyzed.

Keywords: Germany, Israel, Reparations Problem

DOI Number: 10.9737/hist.2017.543


34