Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 295

Almanya'da Bastırılan İnönü Resimleri

Fahri Sakal

Devlet başkanlarının ve parti liderlerinin resimleri siyasi tanıtım ve propaganda için önemli araçlardır. Politikacıların bu araçlardan yararlandığı bilinmektedir. Türkiye´de de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Resim ve heykellerini her yere koymayı düşünmüştür. Yüksek kalitede baskı istendiği için bu resimler Almanya´da basılmıştır. Hitler rejimi ile iyi ilişkilerin olduğu bir dönemdi. Baskı işinin bir Alman firmasına verilmesi manidar sayılmalıdır. Resimler İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran´ın yaptığı tablolardan çoğaltılmıştır. Üç parti halinde teslim edilen resimler için 55 660 Reich Mark ödeme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsmet İnönü, Resim ve heykel, Almanya, Nazi Almanyası, Faşizm, Propaganda

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_396


İnonu Photos Printed in Germany

Photos of the heads of state and political leaders are important tools for publicity and propaganda. It is known that politicians benefit from these tools. İsmet İnönü, who had been the president of the Republic of Turkey, had thought to put his pictures and statues everywhere. For a high- quality the photos had been printed in Germany. During this period Turkey had good relations with Hitler´s regime. It is meaningful that the print job had given to a German company. These pictures were reproduced from İbrahim Çallı and Feyhaman Duran´s paintings. Pictures were delivered in three-party and 55 660 Reich Mark was paid to that Germany.

Keywords: Ismet Inonu, painting and sculpture, Germany, Nazi Germany, Fascism, Propaganda

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_396


174