Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 558

Andrew Szanajda

Amerikan Askeri İşgali Altındaki Almanya´da İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Faşizm Karşıtı Örgütler

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Almanya´da kurulan faşizm karşıtı örgütlerin Milli Sosyalist Nazi rejiminin yıkılmasından sonra savaş sonrası düzenin kurulmasına katkı çabalarını incelemektedir. Savaş sonrasında birdenbire Almanya´nın birçok yerinde ortaya çıkan bu örgütler savaş sonrası Almanya´sının yeniden inşa edilmesi için çalışmış, müttefiklerin savaş sonrasında Nazileri tasfiye edilmesi gibi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmuş ve Amerikan askeri idaresine bilgi sağlayarak CIA´den önceki Stratejik Hizmet Bürosu ile işbirliği yapmıştır. Bu makale bu gurupların siyasi örgütlenmelerinin yasaklanmasına rağmen savaş sonrasında Almanya´nın yeniden inşasında önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Faşizm karşıtı örgütler, Nazilerin tasfiyesi, Stratejik Hizmetler Bürosu, Almanya

Doi Number :10.9737/historyS1036


Anti-fascist Organizations under the American Military Government Occupation of Postwar Germany

This work examines how German anti-fascist organisations that were established before and after the end of the Second World War sought to make contributions to the post-war order after the collapse of the National Socialist regime. These organisations spontaneously emerged throughout Germany and took actions to reconstruct post-war Germany, which included contributing to Allied post-war objectives, including denazification, while serving as sources of information for the American military government civil affairs detachments, and also cooperated with the Office of Strategic Services, the predecessor of CIA. This article argues that although these organisations were banned as political groups, they nevertheless made significant contributions to the reconstruction of post-war Germany.

Keywords: anti-fascist organisations, denazification, American military, Office of Strategic Services, German

Doi Number :10.9737/historyS1036


151