Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2129

AMERİKAN BOARD´UN KILAVUZ VE EL KİTAPLARININ ANALİZİ

Füsun Çoban Döşkaya ORCID Icon

Amerikan Board (Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği) (ABCFM) 1810 yılında kurulmuş bir Protestan misyonerlik örgütüdür. 1812 yılında Massachusetts eyaleti Amerikan Board´un yurt dışına dinî amaçlı olarak misyoner göndermesini onaylamıştır. Misyonerler ayrıca gittikleri bölgelerde hastane ve okul açma gibi işlerde de çalışmaları için cesaretlendirilmişlerdir. Amerikan Board´un ilk misyonerleri İzmir´e 1820 yılında gelmiş ve 1920´lere kadar özellikle Ermeni ve Rumlar için hem Balkanlar hem de Anadolu´da birçok istasyon kurmuşlardır. Daha etkili çalışabilmek için Osmanlı Devletini (Doğu, Merkezi, Batı ve Avrupa Türkiyesi Misyonları gibi) ayrı yönetim birimlerine bölmüşler ve Türkiye Cumhuriyetinde de çalışmalarına devam etmişlerdir. Amerikan Board, kurumsal amaçlarla farklı dönemlerde örgüte katılacak misyoner adayları için kılavuzlar (manuals) ve bünyesindeki misyon ve misyonerler için el kitapları (handbooks) yayınlamıştır. Bu belgelerde Amerikan Board´un kural ve yönetmelikleri açıklanmış, örgütün misyonerleri ile ilişkisinin detayları verilmiştir. Bu çalışma Board´un ve misyonerlerinin çalışma prensiplerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yirminci yüzyılın ilk otuz yılı içerisinde Board tarafından yayınlanmış olan misyoner adayı ve misyoner kılavuz ve el kitaplarından bazılarını analiz etmektedir. Bu kitapçıkların incelenmesi Board´un yapılanmasını daha iyi anlamamızı sağlayan belgeler olmaları bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: ABCFM, Misyonerler, El Kitapları, Kılavuzlar, ABD

10.9737/hist.2021.1028


An Analysis of American Board´s Manuals and Handbooks

The American Board (American Board of Commissioners for Foreign Missions) (ABCFM) is a Protestant agency founded in 1810. In 1812, the state of Massachusetts chartered American Board to send missionaries abroad for religious motives. The missionaries of the Board were also encouraged to pursue charitable work within their fields, like opening hospitals and schools. The American Board´s first missionaries arrived in Izmir (Smyrna) in 1820, and until the 1920s, they established many mission stations chiefly for Armenians and Greeks both in the Balkans and Anatolia. To be more efficient, they divided their work in Turkey into separate administrative units, like Eastern, Central, Western, and European Turkey Missions, and they continued their activities in the Turkish Republic. During different periods, the Board published manuals for its missionary candidates and appointed missionaries and handbooks for its missions and missionaries for organizational purposes. In these documents, the rules and regulations of the American Board are explained, and the details of the Board´s relations with its missionaries are provided. To better understand the working principles of the Board and its missionaries, this study analysis some of these manuals and handbooks published during the first three decades of the twentieth century. An analysis of these documents is crucial because they help us understand the Board´s structure better.

Keywords: ABCFM, Missionaries, Handbooks, Manuals, USA

10.9737/hist.2021.1028


256