Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1689

Amerikan Board´un Protestanlaştırma Projesi: Antep Amerikan Kız Okulu (1859-1917)

Faruk Taşkın ORCID Icon

1810 yılında Amerika´da kurulan ve 1820´de Osmanlı topraklarına misyonerlerini göndermeye başlayan Amerikan Board (American Board of Commissioners for Foreign Missions), bu coğrafyada eğitim, sağlık ve dini faaliyetlerde bulunmuştur. Erkekler için açılan okulların yanı sıra kız çocuklarının da eğitilmesine önem veren misyonerler özellikle Ermeni kadınlarını eğitmek için İstanbul başta olmak üzere Adana, Urfa, Bitlis, Maraş, Erzurum, Bursa ve Antep gibi birçok merkezde kız okulları açtı. Antep, Anadolu coğrafyasındaki evanjelist cemaatin en aktif olduğu yerlerden biridir. 1859 yılında Antep´te Ermeni kızlarını eğitmek için açılan Antep Kız Okulu (Aintab Girls´ Seminary) eğitim faaliyetlerini kapandığı 1917 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu çalışmada kız okulunun 57 yıllık eğitim süreci, misyona ve bölgeye olan etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma Amerikan Board´un süreli yayınları, mikro film kayıtları, misyon katalogları, Osmanlı arşiv belgeleri ve araştırma eserlere dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, Amerikan Board, Antep, Kız Okulu, Ermeniler.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.859


American Board's Evangelization Project: Antep American Girls´ School (1859-1917)

Founded in the United States in 1810, the American Board of Commissioners for Foreign Missions began sending missionaries to the Ottoman lands in 1820, engaging in education, health and religious activities in this geography. In addition to the schools opened for boys, the missionaries, who care about the education of girls, also opened girls´ schools in many centers such as Adana, Urfa, Bitlis, Maraş, Erzurum, Bursa, Antep and especially in Istanbul, particularly to educate Armenian women. Antep was one of the most active places of the evangelical community in Anatolia. The Antep Girls´ School (Aintab Girls' Seminary), which was opened in 1859 to educate Armenian girls in Antep, continued its educational activities until 1917, when it was closed. In this study, the 57-year educational process of the girls' school and its effect on the mission and the region were examined. The study has been based upon the periodical publications, microfilm recordings, Ottoman archive documents, and mission catalogs of American Board, and searching papers.

Keywords: Missionary, American Board, Antep, Girls´ School, Armenians.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.859


189