Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1666

Zeynep Ceran Keçici

Arşiv Belgeleri Üzerinden Davudpaşa Mahkemesi´nin Mimari Bir İncelemesi

İstanbul´un fethinin ardından Sadrazam Davud Paşa´nın 15.yy´da inşa ettirdiği külliye içerisinde kurulduğu bilinen ve Paşa´nın ismi ile anılan Davudpaşa Mahkemesi İstanbul´un en eski şer-i mahkemelerinden biridir. Osmanlı Devleti´nde cami, mescit gibi yapıların içerisinde ya da kadıların ikamet ettikleri binalarda kurulduğu bilinen mahkemeler için, 19.yy´a kadar fonksiyon olarak özelleşmiş bir yapı türü bulunmamaktadır. Tarihi Yarımada´nın geçirdiği yangınlardan etkilendiği bilinen ve günümüze ulaşmayan Davudpaşa Mahkemesi´nin ismini 19.yy´ın sonlarına kadar çeşitli haritalarda takip etmek mümkün olsa da, mahkemenin kurulduğu yapı hakkında elde edilebilen fiziksel veriler oldukça azdır. Bu çalışmada ilk olarak genel hatlarıyla Osmanlı mahkemelerinin konumlarına değinilmiş, daha sonra Davudpaşa Mahkemesi´nin yapısal özellikleri hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi´nden elde edilen özgün belgelerin sağladığı veriler incelenmiştir. Özellikle mahkemeye ait H: 1307 / M:1890 tarihli keşf-i evvel belgesi ve eki; içerdiği kat planı çizimleri ile malzeme ve ölçü bilgileri nedeniyle, hem bir 19.yy mahkeme yapısı tasarımı olması açısından kıymetli iken, hem de bulunduğu bölgenin tanımlanmasında rol üstlenen Davudpaşa Mahkemesi´nin bir dönem kurulmuş olduğu yapının fiziksel konumlanması hakkında fikir veren önemli veriler sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Davudpaşa, mahkeme, Osmanlı mahkeme yapıları, Sadrazam Davud Paşa

DOI Number: 10.9737/hist.2020.842


An Architectural Study of Davudpaşa Court Based on Archive Documents

Davudpaşa Court, which was established in the Kulliye built by Grand Vizier Davud Pasha in the 15th century after the conquest of Istanbul, and known by the name of Pasha, is one of the oldest judicial court in Istanbul. There was no specialized structure type as a judicial function in Ottoman Empire, until the 19th century and courts have been established in buildings such as mosques, masjids or in the residence of qadi. Although it is possible to find the name of the Davudpaşa Court in various maps until the late 19th century, the physical data that can be obtained about the building in which the court was established is limited. In this study, positioning of the Ottoman courts were mentioned in general terms and than the data provided by the original archive documents from the Prime Ministry Ottoman Archive about the structural features of the Davudpaşa Court were studied. Especially the original archive document dated 1890; is valuable for including a 19th century court structure design with the plan drawings, material and dimensional information. Additionaly the document provides insight about the positioning of the building where the Davudpaşa Court, which was played a role in defining the region where it is located, was established for a period.

Keywords: Davudpaşa, Davudpaşa Court, Grand Vizier Davud Pasha Ottoman courts

DOI Number: 10.9737/hist.2020.842


44