Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 280

Anadolu Halkının Tahta Çıkacak Türkiye Selçuklu Hükümdarlarını Karşılama Törenleri (İbn Bîbî Evreninde)

Züriye Çelik

Türkiye Selçuklu Devleti´nde hükümdarlar, tahta çıkacakları şehre doğru hareket ettiklerinde, yol üzerindeki şehir halkları, yeni hükümdarlarını karşılamak üzere yollarda beklemişler; tahta çıkış müjdesini şehrin ileri gelenleri, müzisyenleri ve halk hep birlikte kutlamıştır. Nitekim I. Alâeddîn Keykûbad, kardeşi I. İzzeddîn Keykâvus´un ölümü üzerine, tahta çıkmak için Konya´ya doğru hareket ettiğinde Kayseri ve Aksaray şehirlerinin halkları onu karşılamış, eğlenceler düzenlemişlerdir. Konya halkı ise Obruk mevkiine kadar gitmiş; kendisine Konya´ya kadar eşlik etmiştir. Bu karşılama törenlerinde belirli gelenekler uygulanmıştır. Hükümdarı yolda karşılamak, eğlence düzenlemek, kurban kesmek, saçı saçmak, hediye sunmak bu geleneklerdendir. Bu çalışmada, İbn Bîbî´nin "El Evamirü´l-Alaiyye Fi´l-Umuri´l Alaiyye" adlı eseri göz önüne alınarak Anadolu halkının tahta çıkacak Türkiye Selçuklu hükümdarlarını karşılama törenleri ve bu törenlerdeki gelenekleri konu edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Selçuklu Devleti, hükümdar, tören, karşılama, İbn Bîbî.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_407


Welcoming Ceremonies by Anatolian People for the Rulers of the Seljuk of Turkey (In the Universe of ibn Bibi)

In the Seljuk State of Turkey, when a monarch was making his way to the city where he was to start his reign, peoples of the cities on their way used to wait upon the monarch´s way to welcome them; the elites, musicians and the common people celebrated the good news of the accession all together. As a matter of fact, when Ala al-Din Kayqubad I set off to Konya to ascend after the death of his brother, Kaykaus I, people in the cities of Kayseri and Aksaray greeted and entertained him on his way. Furthermore, people of Konya walked out of the city to Obruk district and accompanied him to the city center. Certain traditions were followed in these welcoming ceremonies such as greeting the monarch on his way, arranging entertainments, sacrificing, scattering valuables, and presenting gifts. In this study, the welcoming ceremonies by Anatolian people for the rulers of the Seljuk of Turkey as presented in the work by Ibn Bibi are the subject matter.

Keywords: The Seljuk State of Turkey, monarch, ceremony, welcoming, Ibn Bibi.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_407


143