Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 297

Anadoluda Arı ve Bal

Hüseyin Üreten

Bizi, bu yazımızda sunduğumuz eski Anadolu toplumlarında arıcılık ve balın yerini araştırmaya yönelten, 2010 yılının Nisan ayında Üniversitemizin Çine Belediyesi ve Çine Gelişim Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Çine Arıcılık Müzesi´nin Açılışı" nedeniyle Çine´de düzenlenen VI. Müzecilik Çalıştay ve Paneli´nin Çine Arıcılık Müzesi´ni konu alan bildirilerin yer aldığı kitapçık oldu. Bu çalışmanın amacı, uzmanlık alanımıza giren eski Anadolu kültür tarihi çerçevesi içinde, mümkün olduğunca antik kaynaklara ve yazıtlara dayanarak, ilk tarihi çağlarda, Hitit toplumunda ve antikçağ Anadolu´sunda arı ve bal konularını incelemektir. Bunu yaparken ortaya tamamen yeni ve özgün sonuçlar koymaktan çok mevcut eskiçağ kaynakları ışığında daha önce ortaya çıkmış, ancak dağınık bir durumda bulunan bilgileri bir arada ve sistemli bir şekilde Türk okuyucusuna aktarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu, Arı, Balı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_351


Bee and Honey in Ancient Anatolia

Within the framework of old Anatolian cultural history as my area of expertise, the aim of this study is to examine the subjects of bee and honey in the first historical periods, in the Hittites society and ancient Anatolia, basing on mainly ancient sources and inscriptions. Rather than entirely new and original outcomes, with the help of available ancient sources, it is intended to provide Turkish readers with an organized and systematic study using written but desultory data.

Keywords: Ancient Anatolia, Bee, Honey.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_351


384