Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 617

Sabit Dokuyan

Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi? Süreç ve Tartışmalar

Bu çalışma Mustafa Kemal Atatürk´ün 1938´de ölümünden sonra Anıtkabir´in inşa edilme sürecinde karşılaşılan siyasi ve maddi engelleri inceleyerek, maddi engellerin tam olarak aşılamaması nedeniyle projenin değiştirilerek ancak 1953 yılında tamamlandığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anıtkabir, Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti

Doi Number :10.9737/historyS1283


How was Atatürk´s Mausoleum Built? The Process and Discussions

This study examines the political and financial difficulties that delayed the construction of Ataturk´s mausoleum after his death in 1938 and suggests that because of financial obstacles the project was completed in 1953 only after money saving revisions had been made to the original plan.

Keywords: Turkey, Atatürk, Architecture, Republican People´s Party, Democrat Party

Doi Number :10.9737/historyS1283


906