Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1505

Ankara´nin İlk İmar Planlarında Bahçe Kent Kavramı

Mahşid Mikaeili ORCID Icon

Dünyada sanayı devriminden günümüze kadar, kentlerin formları yaşanan teknik gelişmeler ve sosyal hareketler sayesinde değişmiştir. Kent formların evrim geçirmesinin ana nedeni kentsel sorunlara çözüm bulmak ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Tarihsel olarak, Anadolu üzüm bağlarının anavatanı olarak bilinir. Aynı zamanda Ankara Anadolu´nun merkezinde ve İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. 19. yüzyıla kadar Ankara, Anadolu kentlerin geleneksel özelliklerini taşıyan küçük bir kasaba idi. Kentin etrafında yer alan bağları bir doğal yeşil kuşak oluşturmuştu. Bu yeşil kuşak Ankara kentinde doğal bir bahçe kent kavramını yarattı. Kurtuluş Savaşı´ndan sonra, 1923 yılında Ankara, Türkiye Cumhuriyeti´nin yeni başkenti ilan edildi. Modernizasyon hareketlerinin merkezi olan Ankara´nın kentsel gelişim için bir imar plana ihtiyac vardı. 1924-1930 yılları arasında iki yabancı mimar tarafından Lörcher ve Jansen çok kısa bir ara ile iki imar palanı hazırlandı. Her iki planın asıl amaç, modern hareketler içinde bir bahçe kent kavramını yaratmaktı. Bugün, Ankara´nın bu doğal yeşil kuşakları, tekrardan sürdürülebilir kalkınma için bir girdi olarak ortaya çıkarılabilir ve teşvik edilebilir.

Anahtar Kelimeler: İmar Plan, Bahçe Kent, Lörcher Plan, Jansen Plan, Ankara

DOI Number: 10.9737/hist.2019.802


The Concept of the Garden Citeis in the First Master Plans of Ankara

From industrial revolution to the present, the city forms have been changed based on the technical developments and social movements. The main reason in the utban form evulution is finding the solution for urban problems and increasing the quality of life. Historically, Anatolia is well known as the motherland of vineyards. Ankara is also located in the center of the Anatolia on the Silk Road. Until the 19.th century Ankara was a small town with the traditional characteristics of Anatolian city. City was encircled by green belts of vineyards. These green belts around the city created a natural "Garden City". After the War of Independence, in 1923 Ankara was declared as the capital city of Rebuplic of Turkey. Ankara, the center of modernization movements, needed a master plan for urban development. Between 1924-1930, two foreign architects, Lörcher and Jansen prepared two master plans at a very short interval. The main purpose of both plans was to create the concept of a garden city in the modern movements. Today, these natural green belts of Ankara can be revealed and encouraged as an input for sustainable development.

Keywords: Master Plan, Garden City, Lörcher, Jansen, Ankara

DOI Number: 10.9737/hist.2019.802


345