Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 678

Ankara´nın Kalecik İlçesindeki Camiler

Savaş Yıldırım

Bu çalışma Ankara´nın kuzeydoğusunda yer alan Kalecik ilçesindeki dini mimarlık eserlerinden camileri ele almaktadır. Makalede camiler ayrıntılı çizim ve fotoğraflar eşliğinde tanıtılmış ve Anadolu Türk Mimarisi´ndeki önemleri vurgulanmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde farklı türlerde inşa edilen mimari eserler kasabanın karakteristik Türk şehri hüviyetini kazanmasında önemli rol oynamıştır. Günümüze ulaşan camilerin tamamı Osmanlı dönemine aittir ve 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir dönemde inşa edilmiştir. Camilerin harimi kare ya da kareye yakın dikdörtgen bir plana sahiptir. Üst kısmı genellikle içten düz bir ahşap tavan ile örtülmüş, dıştan ise kiremit ile kaplanmıştır. Kalecik camilerindeki süslemeler alçı, taş ve ahşap olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Eserler mimari ve süsleme özellikleriyle bulundukları dönemin karakteristiğini yansıtırlar.

Anahtar Kelimeler: Kalecik, Osmanlı Mimarisi, Ahşap Tavanlı Camiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_727


Mosques in the Kalecik District of Ankara

This study examines the religious architectural monuments, the mosques of Kalecik, a small town located in the northeast of Ankara. The article presents the mosques with detailed drawings and photographs and analyzes their significance in Anatolian Turkish architecture. Especially the mosques built in the Ottoman period with different types of architectural styles turned this town into a typical Turkish city. All of the surviving mosques were built between 15th and 20th centuries and they belong to the Ottoman period. The harim (inner) of the mosques has a square or a rectangular shape that close to square. The roof is usually covered with a wooden ceiling from inside, and covered with roof tiles from outside. There are three types of ornaments used in Kalecik mosques: stucco, stone and wood. The architectural and decorative features of the works reflect the characteristics of the period.

Keywords: Kalecik, Ottoman Architecture, Wooden Ceiling Mosques

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_727


208