Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 960

Abdullah Şevki Duymaz

Antalya-Merkez Şarampol/Osmaniye Camii

Çalışmamız, Antalya merkezde yer alan Şarampol/Osmaniye Camii üzerine, bir tanıtım ve belgeleme niteliğindedir. Şarampol/Osmaniye Camii, mevcut kaynaklar ve kitabesine göre; XX. yüzyıl başlarında inşa edilen son dönem Osmanlı camiidir. Yapının ilk inşa dönemine ait bilgilerin yetersiz olması nedeniyle tam olarak çözümlemesi yapılamamaktadır. 1940´lı yıllardan günümüze kadar birçok onarım gören yapının ilk inşa dönemine ait olabilecek tek mimari unsuru minare ve cephelerde yer alan alt kat pencereleridir. Günümüzdeki mevcut yapı; kuzey-güney doğrultusunda, tek mekânlı, dikdörtgen bir mekân kurgusuna sahiptir. Son cemaat yeri, avlusu, minaresi ve sosyal mekânları bulunan caminin; örtü sistemi, dört yöne eğimli kırma çatıdır. Osmanlı dini mimarisinin son dönem örneklerinden sayılan Şarampol/Osmaniye Camii aynı zamanda da bu dönemin taşradaki son temsilcisi sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Şarampol/Osmaniye Camii, Son Dönem Osmanlı Dini Mimarisi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.539


Şarampol / Osmaniye Mosque in Antalya

Our study is a presentation and documentation on Şarampol/Osmaniye Mosque located in the center of Antalya. According to current resources and inscriptions Şarampol/ Osmaniye Mosque, is a recent epoch mosque built in the beginning of the 20th century. Due to insufficient information on the early period of the stucture, it can´t be analysed fully. The only architectural components of the structure which has been restored many times since 1940s are the minaret and the sub-floor windows. Today's existing structure has a rectangular space fiction in the north-south direction with a single location. The cover system of the mosque, having the last congregation location, the courtyard, the mosque's minaret and social venues, is jerkin head roof which has slope towards four sides. Şarampol/ Osmaniye Mosque which can be regarded as a recent epoch example of Ottoman religious architecture can at the same time be regarded as the last representative of this period in country.

Keywords: Antalya, Şarampol/Osmaniye Mosque, Recent epoch Ottoman religious architecture

DOI Number: 10.9737/hist.2017.539


43