Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 911

Antik Çağ´da Zeytinyağı ve Günümüzde Zeytinyağı Müzeleri

Barış Gür

Bu çalışmada Antik Dünya´da zeytin ve zeytinyağının insan yaşamındaki rolü ile günümüz zeytinyağı müzelerinin bu rolü kendi müze temaları içerisinde hangi derecede uygulayabildikleri ele alınmıştır. Akdeniz ikliminin insanlığa bir hediyesi olan zeytinin yağı antik çağlardan bu yana Akdeniz coğrafyası için büyük önem taşımaktadır. Tunç Çağı'na kadar geriye gidildiğinde Yunanistan ve Ege Bölgesi´ndeki Minos ve Miken Uygarlıkları´nın ekonomisini ayakta tutan başlıca ürünün zeytinyağı olduğu görülmektedir. Sonraki dönemlerde de zeytinyağı Ege kültürleri için öneminden birşey kaybetmez. Günümüzde Akdeniz coğrafyasında, Hırvatistan, Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında zeytinyağının kültür tarihini ortaya koyan müzeler kurulmaya başlamıştır. Bu müzelerin en büyük referansı kuşkusuz Antik Çağda zeytin ve zeytinyağının Ege Kültürlerindeki yeridir. Özellikle İzmir-Urla´daki Köstem Zeytinyağı Müzesi bu alanda yeni ve dikkat çekici bir örnektir.

Anahtar Kelimeler: Antik Çağ, Zeytinyağı, Müze, Sergileme

DOI Number: 10.9737/hist.2017.527


Olive Oil in Antiquity and Nowadays Olive Oil Museums

In this study, the role of olive and olive oil in human life and the olive oil museums of today will be discussed in this study. Olive oil, a gift of Mediterranean climate to humanity, has been of great importance for Mediterranean geography since antiquity. As far back as the Bronze Age, it is seen that olive oil is the main product that keeps the economy of Minos and Mycenaean Civilizations in Greece and Aegean Region alive. In the following periods, olive oil does not lose its importance for Aegean cultures. Today, in the Mediterranean geography, Croatia, Greece, the Aegean Islands and West Anatolian coasts have begun to establish the cultural heritage of olive oil. The greatest reference of these museums is undoubtedly the place in the Aegean Cultures of olive and olive oil in Antiquity. Especially the Köstem Olive Oil Museum in İzmir-Urla is a new and remarkable example in this area.

Keywords: Ancient times, Olive Oil, Museum, Exhibition

DOI Number: 10.9737/hist.2017.527


258