Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2176

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE´DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI POLİTİKASI (1923-1938)

Nadir Yurtoğlu ORCID Icon

Bu makale 1923 ile 1938 yılları arasında Türkiye´de zeytin ve zeytinyağı politikası ile bu politikanın ekonomiye olan yansımalarına odaklanmaktadır. Çalışma, Atatürk Dönemi´nde zeytin ve zeytinyağına dair yasal düzenlemeler; Zeytin ve zeytinyağı üretimi; Zeytin ve zeytinyağı ticareti ile sınırlandırılarak üç başlık dâhilinde incelenmiştir. Zeytin ve zeytinyağının ülke ekonomisiyle olan ilişkisi sayısal verilerle ortaya konulmuştur. Çalışma birinci elden kaynaklar kullanılmak suretiyle meydana getirilmiştir. Araştırmadan elde edilen neticeler şunlardır: Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ardından ülkenin gelir kaynakları arasında bulunan zeytin ve zeytinyağcılığın gelişimine dair faaliyetlerin başlatıldığı, bu alanda yapılan kanuni düzenlemeler, üretim çalışmaları ve ticaret etkinliklerinden anlaşılmaktadır. Bu suretle zeytin ve zeytinyağcılığa dair atılımlar kaydedilerek Türk ekonomine katkılar sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zeytin ve Zeytinyağı, Akdeniz İklimi, Zeytincilik Kanun Tasarısı, Vakıf Zeytinliği, Ziraat Bankası

10.9737/hist.2021.1068


Olive and Olive Oil Policy in Turkey During the Reign of Atatürk (1923-1938)

This study focused on olive and olive oil policies and their contribution to Turkey's economy between 1923 and 1938. The study discussed the topic under three headings: (1) legal regulations on olives and olive oil during the Atatürk era, (2) olive and olive oil production, and (3) olive and olive oil trade. The study concentrated on numerical data to determine the impact of olive and olive oil production on Turkey´s economy. Data were collected from primary sources. The results are as follows: After its establishment, the Republic of Turkey put much effort into enhancing olive and olive oil production, which is evident from legal regulations and production and trade activities. Turkey made breakthroughs in olive and olive oil production and contributed to its economy.

Keywords: Olive and Olive Oil, Mediterranean Climate, Draft Law on Olive Farming, Foundation Olive Grove, Ziraat Bank

10.9737/hist.2021.1068


499