Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 522

Mustafa Müjdeci , Cem Karakılıç

Atatürk´ün Okul, Silah ve Dava Arkadaşı Miralay Lütfi Müfit Özdeş: Hayatı ve Askerî-Siyasî Faaliyetleri

Bu makalede Mustafa Kemal Paşa´nın Harp Okulu ve Harp Akademisi döneminden yakın arkadaşı olan Lütfi Müfit Özdeş´in hayatı ve faaliyetleri incelenmektedir. Lütfi Müfit Bey, genç bir subay olarak Mustafa Kemal ile Şam´da görev yaptığı sırada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti´nin kurulmasında birlikte çalışmışlardır. Askerlikten emekli olduktan sonra da Türk siyasal hayatında milletvekili olarak yer alan Özdeş, ara seçimlerle ikinci dönem TBMM´ye milletvekili olarak katılmıştır. Bu dönemde Şark İstiklal Mahkemesi azalığı görevini de üstlenen Özdeş, 3., 4. ve 5. dönem TBMM´de de görev yapmıştır. Atatürk´ün "özde bir" anlamında "Özdeş" soyadını bizzat kendisinin verdiği Lütfi Müfit Bey, 1940 yılında İstanbul´da vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lütfi Müfit Özdeş, Mustafa Kemal Atatürk, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Karakol Cemiyeti, Milli Mücadele, Kırşehir

Doi Number :10.9737/historyS1009


Atatürk´s Friends-in-Arms Colonel Lütfi Müfit Özdeş: His Biography and Military-Political Activities

This article sets out to review the biography and activities of Lütfi Müfit Özdeş, who was a close friend of Mustafa Kemal Paşa from the period of Military School and War Academy. Lutfi Müfit worked together with Mustafa Kemal during his service in Damascus in the establishment of Homeland and Independence Society. He moved on in his career as a member of parliament after retiring from military service, joined the second cycle of the Turkish Grand National Assembly as a MP in the by-elections. He also took charge of a membership in the Court of Independence, took part in the 3rd, 4th and 5th cycle of TBMM. Atatürk gave Lütfi Müfit the surname Özdeş meaning `straightforward´. He died in İstanbul in 1940.

Keywords: Lütfi Müfit Özdeş, Dilman Battle, Society of Homeland and Independence, Kirşehir

Doi Number :10.9737/historyS1009


250