Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2025

Athanasius´ Polemical Use Of Gender And The Word "Eunuch" To Combat Early Arianism

Prof. Dr. Paul Brazinski ORCID Icon

Several scholars have researched the change and continuity of the late antiquity world. During this period, heretical religious groups, such as the Arians, were threats to the identity of mainstream Christianity since both groups called themselves Christians. Indeed, scholarship has shown how closely contested these two groups were in hindsight in the development of "mainstream" Christianity. This paper looks at the early Christian use of gender, namely from Athanasius, to differentiate Arian practices and theology from his mainstream viewpoint. It argues why eunuchs were welcomed to Arianism and how Athanasius, the bishop of Alexandria, countered his opponents´ advances to protect Christianity´s identity. In the process, this paper also fills a lacuna in the history of eunuchs during Late Antiquity.

Anahtar Kelimeler: Gender, Arianism, Athanasius, Eunuchs, History of Christianity

DOI Number: 10.9737/hist.2021.992


Athanasius´un Erken Aryanizm ile Mücadelede Cinsiyeti ve "Hadım" Sözcüğünü Polemik Amaçlı Kullanımı

Birçok araştırmacı geç antik dönemin değişimini ve devamlılığını araştırmaktadır. Bu dönemde, Aryanlar gibi heretik dini gruplar kendilerini Hristiyan olarak adlandırdıklarından Hristiyanlık anlayışına tehdit oluşturmuşlardır. Aslına bakılırsa, ilim dünyası birbirine muhalif bu iki grubun Hristiyanlık anlayışının gelişimindeki rolünü anlamakta geç kalmıştır. Bu çalışmada Aryanların adetleri ve teolojisini Athanasius´un temel görüşünden ayırt etmek için erken dönem Hristiyan cinsiyet kullanımı incelenmektedir. Yine bu çalışma Aryanizm´de hadımların niçin hoş karşılandıklarını ve İskenderiye piskoposu Athanasius´un Hristiyanlık kimliğini korumak için rakipleriyle nasıl mücadele ettiğini ele alınmaktadır. Ayrıca geç antik dönemdeki hadımların tarihinde yer alan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Keywords: Cinsiyet, Arianizm, Athanasius, Hadımlar, Hristiyanlık Tarihi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.992


178