Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 597

Eralp Erdoğan

Babür İmparatorluğu´nun Kuruluş Safhasında Şah İsmail ile Babür İttifakı

Bu makale Babür İmparatorlugu´nun 1526 yılında kuruluşundan önce Babür´ün Horasan´da Özbek Şeybani Han´a karşı Şah İsmail ile girdiği ittifakı ve bu ittifakın başarısız olmasının sebeplerini inceleyerek bu başarısızlıklar sonucu Horasan´ı elde edemeyen Babür´ün Hindistan´a yönelerek devletini Hindistan´da kurduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Babür, Safevi, Şah İsmail, Kızılbaş, Necm Sani

Doi Number :10.9737/historyS1150


Alliance of Shah Ismail and Babur during the Early Stage of the Mughal Empire

This article examines the causes of a failed alliance between the founder of Safevid Empire and Babur, who later founded the Mughal Empire in 1526, against the Uzbek Şeybani Han in Khorasan and presents that the failure of the alliance forced Babur to give up on Khorasan and move to India to found his state.

Keywords: Safavids, Babur, Shah Ismail, Qizilbash, Necm Sani

Doi Number :10.9737/historyS1150


937