Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 571

Bülent Yıldırım

Balkan Savaşları´nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya´daki Faaliyetleri

Bu makale Balkan Savaslari´na Bulgar Ordusu´nun yaninda katilan Makedonya-Edirne gönüllüleri olarak adlandırılan ve daha çok komiteci ve çetecilerden oluşan düzensiz birliklerin faaliyetlerini inceleyerek, bu faaliyetlerin sonucu ortaya cikan agir sivil Türk kayıplarının nedenlerini ele almaktadir. Bu birliklerin özellikle Kırcaali, Gümülcine, İskeçe gibi şehirlerin bulunduğu ve Müslüman Türk nüfusun büyük bir çoğunluk oluşturduğu sahada ilerlemeleri, sivil Türk kayıplarını arttırmış, ayrıca bu bölgenin düşman işgaline uğrayan bölgelerden gelen Müslüman göçmenlerin de geçiş güzergâhında olması kayıpların çoğalmasına sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Batı Trakya, Makedonya-Edirne Gönüllüleri

Doi Number :10.9737/historyS1107


Activities of Bulgarian Army and Militias in Western Thrace During Balkan Wars

This article examines the activities of pro-Bulgarian Macedonia - Adrinople Volunteers militia during the Balkan Wars and presents the causes of heavy Turkish civilian losses in the hands of this militia. Turkish civilian losses were heightened by the fact that militias moved toward Kardzhali, Komotini and Xanthi-areas with Muslim Turkish population majorities-and their path was also the route of the Muslim immigrants who were fleeing from the occupied territories.

Keywords: Balkan Wars, Western Thrace, Macedonia-EdirneVolunteers

Doi Number :10.9737/historyS1107