Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1525

Baron Pflügl von Lissinetz lâyihası:"Kayzer II. Joseph`in Yönetimi Esnâsında Avusturya´nın Rusya ile İttifâkına Müteakip Türkiye ile İlişkileriˮ başlıklı yazma eser ve Osmanlı Devleti´ni taksîm siyâseti (1768-1790)

Çiğdem Dumanlı ORCID Icon

18. yüzyıl dünya tarihini sonraki yüzyıllar açısından da etkileyen büyük bir devrimin ve aynı zamanda büyük savaşların yüzyılıdır. Özellikle Rusya ve Avusturya ile gerçekleşen savaşlar Osmanlı Devleti´nin çöküş sürecini hızlandırmış, 19. yüzyılda da büyük sorunları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde Rusya, Avusturya, Prusya, ve Fransa´nın Osmanlı ile veya aleyhinde gerçekleştirdikleri müttefiklikler göz önünde bulundurulduğunda, sonraki yüzyıl açısından da belirleyici ve yönlendirici siyâsetlerin ortaya çıktığı muhakkaktır. Makalenin konusu, işte bu yüzyılın sonlarına doğru Avusturya, Rusya ve Osmanlı arasında gerçekleşen savaş ve o savaşa giden süreçtir. Bu süreç Lehistan´ın taksîminden, Kırım´ın ilhâkına ve sonrasında Rusya ve Avusturya´nın Osmanlı Devleti ile giriştikleri savaşı içermektedir. Makalede, Viyana Saray ve Devlet Arşivi´nden elde edilen ve 19. yüzyıla ait rapor şeklinde el yazması bir eserden yola çıkarak, dönemin uluslarası ilişkileri ve dengeleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kırım, Lehistan, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1788-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.856


Tractat of Freiherr Pflügl von Lissinetz: His manuscript "The Relations between Turkey and Austria after the Alliance between Russia and Austria" and the Partitioning of the Ottoman Empire (1768-1790)

The eighteenth century is a century of revolutions, as well as that of great wars that affected world history. In particular, wars with Russia and Austria accelerated the collapse of the Ottoman Empire and causing major problems in the nineteenth century. If we consider how alliances emerged between Russia, Austria, Prussia, and France in favor of or against the Ottoman Empire, it is certain that decisive and leading policies affecting the next century emerged here. This article deals with the last war between Austria, Russia, and the Ottoman Empire in the eighteenth century and the process leading to it. This process includes the partition of Poland, the annexation of the Crimean Khanate, and the following war between the Ottoman Empire on one side and Austria and Russia on the other. Based on a manuscript kept in the Vienna Haus-, Hof- und Staatsarchiv, the international relations, balance of power and attitudes of the aforementioned countries will be discussed.

Keywords: Ottoman Empire, Crimean Khanate, Poland, 1768-1774 Ottoman-Russian War, 1788-1791 Austro-Turkish War.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.856


122