Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 548

Beyazit Akman

Batılı Sömürgeci Söylemin Türk Tarihi Dizilerinde Gönüllü Kabulü: Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği

Son yıllarda tarihi dizi ve filmlerde Türk yapımcılığının yükselişte olmasına rağmen, pek çok dizide Osmanlıların, Türklerin ve daha genel olarak da İslam´ın oryantalist bir söylemle resmedilmesi, Avrupalılardan miras kalan bu algının gönüllü olarak sahiplenilmesi kaygı uyandırıcıdır. Türkleri ve Müslümanları barbar, ilkel, vahşi ırklar; Türk erkeğini şehvet düşkünü ve kaba saba; kadını egzotik bir seks objesi; Osmanlı haremini de ahlaksız ve sıradışı seks fantazilerinin yatağı olarak resmetmek asırlarca İngiliz ve Fransızlar gibi Avrupalı egemen sömürgeci güçlerin alameti farikası olagelmiştir. Bu "Ötekini şeytanlaştırma" söylemi yüzyıllar boyunca uydurulan "demokratik ve gelişmiş Batı" ile "ilkel ve despot Doğu" ikilemi güçlendirerek Orta Doğulu halkların sömürgeleştirilmesinde sözde ahlaki bir bahane ve gereklilik olarak ortaya çıkarılmış ve sömürgeleştirme sürecinde etkili bir biçimde kullanılmıştır. İşte bu makalede, Muhteşem Yüzyıl dizisinin dayandığı bu oryantalist söylem incelenecek ve bunun uluslararası platformda nasıl zararlar verebileceği irdelenecektir. Popülist söylemler bir kenara bırakılarak, konu tarih araştırmaları, edebiyat eleştirisi ve sömürgecilik incelemeleri bağlamında ele alınacak ve dizideki Oryantalist altyapı, böyle bir portrenin neden kullanıldığı ve hem yurt içinde hem de uluslararası arenada ne gibi ciddi sıkıntılara yol açabileceği sorularına cevap aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı tarihi, Osmanlı klasik çağı, Sömürgecilik tarihi, Oryantalizm, Kanuni Sultan Süleyman, tarihi roman, tarihi dizi, harem

Doi Number :10.9737/historyS1225


Voluntary Acceptance of Western Imperialist Discourse in Turkish Historical TV Series: The Case of The Magnificent Century

Despite the exciting rise of Turkish productions in recent years, particularly of historical drama, it is alarming to see that most of these shows voluntarily accept the European heritage of Orientalist depictions of the Ottomans, Turks, and Islam in general. "Other"-demonizing discourse characteristic in Western media served for centuries as a way to morally justify the subjugation of Middle Eastern peoples by reinforcing the artificial binary between the "sophisticated and democratic West" and "the ignorant and despotic East." It is therefore my modest aim in this article to demonstrate that contemporary productions such as the Magnificent Century [Muhteşem Yüzyıl in Turkish] are based on these stereotypical clichés and can be culturally and socially harmful on a global scale. Putting the populist debates in the public sphere aside, I will approach the issue as a scholar of postcolonial criticism and demonstrate the Orientalist undertones in the series; the uncanny reasons of such a representation; and its serious consequences both home and abroad.

Keywords: Ottoman Empire, Orientalism, Postcolonial theory, Suleiman the Magnificent, Historical TV drama, har

Doi Number :10.9737/historyS1225


110