Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 575

Bir Cumhuriyet Aydını Prof. Dr. Şerafettin Turan

Selda Kaya Kılıç

Prof.Dr. Şerafettin Turan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 1951'de bitirmiştir. 1952'de Genel Türk Tarihi asistanlığına atanmıştır. Doktor (1954), Doçent (1956) ve Profesör´lüğü (1964) de aynı Fakültede almıştır. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.. 1973'te Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na seçilmiştir. 1972-1978 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1978-1979'da Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyeliği de yapan Turan, 1977'de Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na seçilmiştir. 1983 yılında Türk Dil Kurumu başkanlığını sürdürmüştür.1983'te TDK Başkanlığı görevinden istifa etmesini ve yönetimi devretmesinin istenmesi üzerine şu sözleri söylemiştir: "Türk Dil Kurumu´nu size devretmiyoruz, siz teslim alıyorsunuz!" Dil Derneği´nin üyesidir. Yönetim kurulunda da görev almıştır. Halen onursal üyesidir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, başta Tarih Araştırmaları, Belleten, Belgeler, Türk Dili dergilerinde, İslâm Ansiklopedisi´nde ve birçok bilimsel dergide Türk Tarihi ve Kültürü üzerine makaleleri yayınlanmıştır. Hocamızın uzmanlık alanları: Osmanlı Tarihi, Kültür Tarihi, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemleri´dir.

Anahtar Kelimeler: Şerafettin Turan, Ankara Üniversitesi, Tarih Bölümü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Doi Number :10.9737/historyS1348


A Republican Intellectual Prof. Dr. Şerafettin Turan

Prof. Dr. Şerafettin Turan graduated from History Department of Ankara University Faculty of Letters in 1951. He was appointed to assistantship of General Turkish History in 1952. He took his Phd (1954) became Associated Professor (1956) and Professor (1964) in the same faculty. He worked as Dean in Ankara University Faculty of Letters between 1969 and1972. In 1973, he was chosen to be chair in Department of Modern Age History. Between the years of 1972-1978, he was a board member of TRT. Turan, who was a permanent undersecretary in the Ministry of Culture, board member of Turkish History Society and Turkish Language Association, was chosen to be chair of Turkish Language Association in 1977. He continued to be chair in 1983. In 1983, after he was wanted to resign from his work and transfer the board he said: "We are not transferring Turkish Language Association, you are taking!" He is a member of Language Association. He was a board member. He is still honorary member. His articles about Turkish History and Culture was published in Faculty of Letters, firstly Tarih Araştırmaları, Belleten, Belgeler, Türk Dili Journals, Encyclopedia of Islam, and other academic journals. Expertise fields of our professor are: Ottoman History, Cultural History, Independence War and Turkish Republican Periods.

Keywords: Şerafettin Turan, Ankara University, History Department, Faculty of Letters.

Doi Number :10.9737/historyS1348


99