Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 933

Bir Kitapseverin Tarihçi Olarak Portresi

Ahmet Özcan

Tarihçilerin eserlerinde biyografik veri ve biyografik çalışmalar önemli bir yer tutar, fakat tarihçilerle ilgili biyografi çalışmaları ve portre denemeleri ihmal edilmiş bir yazım türüdür. Araştırma ve inceleme konusu, formel eğitim ve akademik süreçlerin kurumsallığının dışındaki alanlardan beslenen yanı kurumsal bağlantılarına rağmen tarihçi kimliklerinin oluşumunda akademi dışında kalan safahatın önemli bir yer tuttuğu tarihçilerin portresini yazmanın zorlukları vardır. Bu portre denemesi bahsi geçen türden, yani akademik kimliğini sadece resmi kurumlar değil bilginin informal dolaşım alanlarındaki faaliyetleriyle inşa etmiş bir tarihçi olan Ali Birinci ile ilgilidir. Ali Birinci, kendisini diğerlerinden ayıran farklı tarzıyla onlarca kişinin hayatına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmıştır. Onun hayatına dair bilinmeyenlerin yazılması tarihimize ve tarihçiliğimize katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ali Birinci, Bibliyografya, Türk Tarihçiliği

Doi Number: 10.9737/hist.2017.520


A Portrait of a Bibliophile as a Historian

Biographical data and biographical studies take an important place in historians' works, but biographical studies and portraits on historians are a neglected type of writing. Despite the institutional links to research and examination, formal education, and academic issues, there are difficulties in writing the history of historians who have an important place outside the academy in the formation of historian identities, despite the institutional links to the outside of institutionalization. This portrait essay is concerned with Ali Birinci, a historian who has constructed his academic identity through not just official institutions but also his activities in informal circulation areas of knowledge. Ali Birinci has uncovered unknowns of the lives of dozens of people in a different way that distinguishes himself from the others. The writing of unknowns about his life will contribute to our history and historiography.

Keywords: Ali Birinci, Bibliography, Turkish Historiography

Doi Number: 10.9737/hist.2017.520


316