Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 390

Olcay Özkaya Duman - Haktan Birsel

Bir Misyonerin Mezopotamya Gezi Notlarından Günceler: İskenderun´dan Fırat´a, Kuzey Suriye-Batı Mezopotamya

Osmanlı İmparatorluğu´nun üç kıtaya yayılan toprakları her dönemde Batı dünyasının ilgi alanı olmuştur. Bunun en önemli sebebi de imparatorluğun doğudan batıya akan ticaret yollarına hâkim olmasıdır. Batı dünyası gücüne rağmen uzun bir dönem Osmanlı topraklarına nüfuz edememiştir. Bunun yerine misyonerleri kullanmış ve Osmanlı topraklarında yaşamlarını sürdüren Hıristiyan azınlıklar üzerinden bu topraklarda nüfuzlarını sürdürme gayreti içinde olmuştur. Tercümesini yapmış olduğumuz gezi notlarının sahibi Victor Chapod da böyle bir amaç için görevlendirilmiş bir Fransız misyoneridir. Osmanlı topraklarında yaptığı gezi İskenderun limanından başlayarak güneye Suriye´nin çeşitli kentlerine doğru devam etmiş, Fırat nehrini takip ederek Anadolu topraklarına girerek Urfa, Maraş gibi büyük şehirlerinde sürmüş ve yine İskenderun´da sona ermiştir.

Anahtar Kelimeler: İskenderun, Suriye, Urfa, Fırat, Mezopotamya, Victor Chapod

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_616


Travel Notes of a Missionary in Mesopotamia Logs: From Iskenderun to Euphrates, North Syria and Western Mesopotamia

Stretching into three continents, the lands of the Ottoman Empire had attracted the attention of the West. The most important cause of this interest was the fact that the Ottomans controlled the trade roads between the east and the west. Despite its strength, the Western influence could not penetrate into the Ottoman lands for a long time. Instead, the West used the Christian missionaries to influence the Christian minorities in the Ottoman Empire. The travel notes we translated here belongs to Victor Chapod, a French missionary, tasked with a duty. His trip started Iskenderun port and continued southward into Syrian cities. He then followed the Euphrates toward north, entered Anatolia and visited major regional cities of Urfa (Edessa) and Marash before he finalized his trip in Iskenderun.

Keywords: Iskenderun, Syria, Edessa, Euphrates, Mesopotamia, Victor Chapod

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_616


48