Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 539

Bir Mültecinin Balkan İzlenimleri (1849-1851)

Kemal Saylan

Bu çalışmada 1848 Macar ihtilal hareketine yüzbaşı rütbesiyle katılan ancak alınan yenilgi üzerine Osmanlı Devleti´ne sığınan Joseph Hutter´in Balkan coğrafyasındaki yolculuğu sırasında uğradığı yerleşim yerleriyle ilgili gözlemleri ve Osmanlı toplumu hakkındaki izlenimleri ele alınmaktadır. Hutter, bu zorlu günlerde tuttuğu notlarında o dönemin Balkan coğrafyasına dair oldukça canlı tasvirlerde bulunmuş, özellikle uğradığı şehirleri detaylarıyla anlatmıştır. Osmanlı coğrafyasını gezen birçok Batılı seyyahın aksine Hutter Türkçe öğrenmiş, evlerde misafir olmuş, kahvehane ve hamamları ziyaret ederek halkın gündelik yaşamına girerek onları anlamaya çalışmıştır. Lügos´tan yola çıkan Hutter´in de içinde bulunduğu mülteciler, karayoluyla önce Osmanlı sınırındaki Orsova´ya, oradan Vıdın, Löm Palanka, Plevne, Tirnova, Osmanpazar, Eskicuma ve Sumnu güzergâhini izleyerek Varna´ya buradan da deniz yoluyla İstanbul´a gelmişlerdir. Hutter, Osmanlı Balkanlarında geçirdiği günlere ait notlar tutarak daha sonra bunları 1851 tarihinde Braunschweig´de yayınlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Macaristan, Joseph Hutter, Osmanlı Devleti, Balkanlar

Doi Number :10.9737/historyS958


Balkan Impressions of A Refugee (1849-1851)

This study examines the Balkan impressions of Hungarian revolutionary lieutenant Joseph Hutter, who was forced to escape to the Ottoman Empire after the 1848 Hungarian Revolution failed. In his travel notes Hutter provided rich and detailed information about the Balkans and Balkan cities. Unlike many western travellers, Hutter learned Turkish, was hosted in their homes, and visited coffee houses and hamams in order to understand the daily life of Ottoman peoples. The refugees set out from Lugos and reached to Orsova on the Ottoman border. From there they travelled through Vidin, Lom Palanke, Plevne, Tırnova, Osmanpazar, Eskicuma and Şumnu to Varna. Finally they took the sea route to Istanbul. Hutter published his notes on the Ottoman Balkans in Braunschweig in 1851.

Keywords: Hungary, Joseph Hutter, Ottoman Empire, Balkans

Doi Number :10.9737/historyS958


233