Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1990

BİR OSMANLI DİPLOMATI: MEHMED FERİDUN BEY (1847-1903)

Muhammet Ballı ORCID Icon

Bu makalede, diplomasi alanındaki bilgisi, gayreti, sadakati, yardımseverliği ve mesleki deneyimleri göz önünde bulundurularak 40 seneye yakın devlet bürokrasisinin çeşitli kademelerde görev yapmış olan Mehmed Feridun Bey´in hayat hikâyesi ortaya çıkarılmıştır. Mehmed Feridun Bey, Tanzimat ve II. Abdülhamid dönemi en önemli bürokratları arasındadır. Onun ailesi, eğitimi ve mesleki kariyeri hakkında bugüne kadar yapılmış bir çalışma yapılmadığı göz önüne alındığında bu makaleyle bir Tanzimat bürokratının yaşamöyküsü ortaya konulurken aynı zamanda onun etrafında gelişen olayların açıklanarak döneme ışık tutulması hedeflenmiştir. Bu amaçla ailesi, eğitimi, kariyeri ve mesleki faaliyetleri bu makalede ağırlıklı olarak arşiv belgeleriyle ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mehmed Feridun Bey, II. Abdülhamid, Elçi, Hariciye Nezareti, Diplomasi.

10.9737/hist.2021.1057


An Ottoman Diplomat: Mehmed Feridun Bey (1847-1903)

In this paper, the life story of Mehmed Feridun Bey, who served at various levels in the state bureaucracy for nearly 40 years, has been described considering his knowledge of diplomacy, his effort, his loyalty, his benevolence and his professional experience. Mehmed Feridun Bey is among the most important bureaucrats of the Tanzimat and Abdülhamid II period. Considering that no study has been done about his family, education and professional career so far, this article aims to shed light on the period by explaining the events surrounding him while describing the life story of a Tanzimat bureaucrat. For this purpose, his family, education, career and professional activities will be discussed mainly with archival documents in this paper.

Keywords: Mehmed Feridun Bey, II. Abdülhamid, Ambassador, Foreign Ministry, Diplomacy.

10.9737/hist.2021.1057


643