Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 584

Bir Sözlü Tarih Örneği: Ürdün Salt Türk Şehidliği

Hasan Işık

Bu çalışma Ürdün´de yer alan Salt Türk Şehitliği´nin tarihinini inceleyerek şehitliğin bölgede yaşayan Arap halkı tarafından kendi şehitliğiymiş gibi karşılandığını "Sözlü Tarih" yöntemi ile tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürdün, Salt, Şehitlik, Sözlü Tarih

Doi Number :10.9737/historyS1148


An Oral History Example: Jordan Salt Turkish Martyrs´ Cemetery

This article examines the history of Salt Turkish Cemetary in Jordan and relying on oral history narratives it presents how the local Arab population embraced the cemetary as their own.

Keywords: Jordan, Salt, Martyrdom, Oral History

Doi Number :10.9737/historyS1148


123