Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1356

Firdes Temizgüney

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devletine Sığınan Rus Askeri Mülteciler Meselesine Genel Bir Bakış

Bir askerin savaşmayı reddetmesi ve askerlik hizmetinden kaçması olarak tanımlanabilecek "firar" hususu, özellikle savaş dönemlerinde her devlet için büyük problem olmuş, bir dizi tedbir alınmasını zaruri kılmıştır. Bu devletlerden biri de, sürekli giriştiği savaşlarla komşuları aleyhine topraklarını genişletmeye çalışan Rusya´dır. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, esir edilen ya da firar eden Osmanlı ve Rus askerleri konusunda birçok araştırma olmasına rağmen, bu çalışmalarda genellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Ancak kayıtlar, Osmanlı Devleti´ne firar yoluyla iltica eden Rus askeri mültecileri konusunun, Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki devletin ilişkileri açısından önem arz ettiğini göstermektedir. Nitekim Osmanlı Devleti, "şan-ı devlet" gereği kendisine sığınan mültecilere kucak açmış; bunların sevk, iskân ve iaşe masraflarını karşılamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ise esir statüsünde değerlendirilmelerine karşın, yine her türlü masrafları devlet tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Birinci Dünya Savaşı öncesinde çeşitli sebeplerle Osmanlı Devleti´ne firar eden Rus askeri mülteciler konusunda genel bir değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, firari askerler, mülteciler.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.721


A General View of the Issue of the Russian Military Refugees in the Ottoman Empire before the First World War

The period deposition of soldiers, which could be defined as soldiers' refusal to fight and their escape from military service, was an important problem for every state especially during the war periods and necessitated a number of measures. One of these states is Russia, which is trying to widen its territories against its neighbours through the wars it constantly engages in. Although there have been many researches on the Ottoman and Russian soldiers who have been captured or deserted in the studies carried out to this day, these studies usually include developments during the First World War. However, the records show that the issue of Russian military refugees who escaped to the Ottoman Empire through the desert was important for the relations of the two states before the First World War. As a matter of fact, the Ottoman State opened its arms to the refugees who took shelter in the name of the state. they met their dispatch, settlement and subsistence costs. In the course of the First World War, despite the fact that they were evaluated as a prisoner, they were still being paid by the state. The aim of this study is to make a general evaluation about the Russian military refugees who fled to the Ottoman Empire for various reasons before the First World War.

Keywords: Ottoman Empire, Russia, deserters, refugees.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.721


324