Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 670

Mohd Yaseen Gada

Birinci Haçlı Seferinin İhaneti

Bu makale Birinci Haçlı Seferi´ni yeni bir bakış açısıyla inceleyerek, Birinci Haçlı Seferi´nin başlamasının temel sebebinin sadece dini olmağını onbirinci yüzyılın Batı Avrupası´nda görülen sosyal, siyasi ve iktisadi şartların bir sonucu olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Haçlılar, Kudüs, Papalık, İslam, Müslümanlar, Selçuklular

Doi Number :10.9737/historyS1728


The Betrayal of the First Crusade

This article examines the launching of the First Crusade with a new outlook and argues that the First Crusade was not primarily and exclusively religious in nature, paradoxically, it rather was an outcome of social, political, and economic conditions of the eleventh century Western Europe.

Keywords: Crusades, Jerusalem, Papacy, Islam, Muslims, Seljuks

Doi Number :10.9737/historyS1728


497