Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 606

Feyza Kurnaz Şahin

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin Kişi Hak ve Özgürlüklerini Korumaya Yönelik Çabası: Hürriyet-i Şahsiyye Kanunu ve Basındaki Yansımaları

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Düstur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri gibi kaynaklar, gazeteler ile dergi ve telif eserlerden yararlanılarak hazırlanan bu makalede 12 Şubat 1923´te çıkarılan "Hürriyet-i Şahsiyye Kanunu" incelenerek bu kanunun hazırlanmasını gerektiren etkenler, kanunla ilgili meclis tartışmaları, kanunun çıkarılması ve sonrasında kamuoyunun tavrı ele alınmaktadır. 1919-1923 döneminde Türk toplumunun içinde bulunduğu savaş koşulları dikkate alındığında Hürriyet-i Şahsiyye´nin Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde tartışılması ve bununla ilgili bir yasa çıkarılmış olması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hürriyet-i Şahsiyye, Kişi Hak ve Özgürlükleri, Basın, Kamuoyu

Doi Number :10.9737/historyS1375


Efforts of the First Turkish Grand National Assembly to Protect the Rights and Freedoms of People: Law of Individual Freedoms and Its Reflections on the Press

Relying on primary documents from the Republican archives, Book of Laws, Proceedings of the Turkish Parliament, newspapers, periodicals and the secondary sources, this article examines the "Individual Freedoms Law" passed on February 12, 1923 along with the conditions of its creation, parliamentary debates and the public debate about it. Considering the war conditions of the period between 1919 and 1923, passing an "Individual Freedom Law" was a significant achievement of the Turkish Parliament

Keywords: Turkish Parliament, Hürriyet-i Şahsiyye, Human Rights, Individual Freedom, Press, Public Opinion

Doi Number :10.9737/historyS1375


165