Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 397

Thomas Smedley

Bitiş´ten Sonrası: İmpatorluk Sonrası Toplumlarını Oluşturmak

Bu makale 20. yy Türk lideri Mustafa Kemal Atatürk ile 5. yy. Hıristian lideri Augustin´in liderliklerini analiz ederek iki imparatorluk sonrası toplumunun oluşumunu incelemektedir. Her iki lider de halklarına değerli alternatif gelecekler sunabilmişlerdir. Bu makale iki liderin birbirine benzer hitabet stratejileri kullanarak güçlü bir şekilde halklarının umutlarını, rüyalarını ve beklentilerini etkileyip belli başlı temel sorunlarına akla yatkın çözümler sağladıları tezini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Augustin, Atatürk

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_660


After the End: Rebuilding Post-Imperial Societies

This article examines the construction of two post-imperial societies comparatively by analyzing the leadership of a twentieth century Turk, Mustafa Kemal Atatürk, and a fifth century Christian, Augustine of Hippo. Both leaders offered credible alternative vision for their people. This article argues that both leaders provided feasible answers to a handful of basic questions that underlie any viable social order, using similar rhetorical strategies to powerfully reshape the hopes, dreams, and expectations of those they influenced..

Keywords: Roman Empire, Ottoman Empire, Augustine, Atatürk

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_660


36