Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 663

Bizans İmparatorluğu´nda Yahudiler (M.S.330-1453)

Ulaş Töre Sivrioğlu

Bu çalışma 330-1453 arasındaki dönemde Bizans İmparatorluğu´nda yaşayan Yahudi topluluklarının sosyal, iktisadi ve dini degişimlerini inceleyerek, Roma İmparatorluğu´nun eşit yurttaşları olarak görülen Yahudilerin İmparatorluğun Hıristiyanlığa geçişi ile birlikte, sosyal, siyasi, iktisadi ve dini alanlarda birçok kısıtlama ile karşılaştıklarını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Yahudiler, Musevilik

Doi Number :10.9737/historyS1652


The Jews in The Byzantine Empire (CE. 330-1453)

This study examines the social, economic and religious evolution of Jews in the Byzantine Empire from 330 to 1453 CE., and presents that the formerly full citizens of the Roman Empire encountered discriminations in social, political, economic and religious areas as the empire embraced Christianity.

Keywords: Byzantine Empire, Jews, Judaism

Doi Number :10.9737/historyS1652


483