Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 660

Bizans ve Sâsânî İmparatorlukları Arasında Akdedilen Dara Antlaşması´ndaki İktisadî Hükümlerin Değerlendirilmesi

Tolga Ersoy

Bu çalışma 562 yılında Bizans ve Sâsânî İmparatorlukları arasında akdedilen Dara Antlaşması´nın iktisâdî hükümlerini inceleyerek, iktisadi düzenlemelerin Sâsânî İmparatorluğu´nun isteklerine göre düzenlendiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bizans-Sâsânî Savaşları, Bizans-Sâsânî İktisâdî ve Ticârî İlişkileri

Doi Number :10.9737/historyS1663


An Evaluation of the Economic Clauses in the Treaty of Dara between the Byzantine and Sassanid Empires

This article evaluates the economic clauses of Dara Treaty (562) between the Byzantine and Sassanid Empires and presents that the economic clauses were more favorable for the Sassanid Empire.

Keywords: Byzantine Empire, Sassanid Empire, Byzantine-Sassanid Relations

Doi Number :10.9737/historyS1663


207