Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 506

Mustafa Işık

Budin Sancağında Tımar Rejimi: 1560-1561 Yılı Örneği

Bu çalışmada Osmanlı Devleti´nin Budin eyaletinin 329 Numaralı ve 1560-1561 tarihli tımar-icmal defterine göre gelirlerinin has, zeamet ve tımar şeklindeki dağılımı, sancak dâhilindeki tımar sahipleri ve görevleri incelenmiştir. Sonuç olarak sancak gelirlerinin yaklaşık olarak üçte ikisinin has olarak ayrıldıktan sonra geri kalan kısmının zeamet ve tımar adı altında askeri görevlilere maaş olarak dağıtıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Budin Sancağı, Tımar Sistemi, Osmanlı Devleti, Macaristan

Doi Number :10.9737/historyS862


The Tımar Regime in Budin Sandjak: A Case Study of the Years 1560-1561

Relying on the 329 numbered and 1560-61 dated Ottoman tımar-icmal tax registers, this article examines the revenue distribution of Hungary in the form of has, zeamet and tımar along with the tımar holders and their duties in the state of Hungary in the Ottoman Empire. The article reveals that approximately two third of Hungary´s income was allocated for has income, which was spent to build roads, bridges and hotels or caravan lodges. The remaining revenue was allocated for military officer as zeamet and tımar income.

Keywords: Budin Sandjak, Tımar System, Ottoman Empire, Hungary

Doi Number :10.9737/historyS862


390