Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 540

Bulgaristan'ın Bağımsızlığında Rusya'nın Rolü

Serap Toprak

Bu makale Rusya´nın bağımsız bir Bulgaristan devleti kurmak için gösterdiği çabaları incelemektedir. Makalede Rusya´nın Büyük Bulgaristan devleti kurma pla-nının, Bulgaristan´ı Balkanlardaki siyasi mücadelenin odağı haline gelmesi ve dö-nemin büyük Avrupalı güçlerinin özellikle İngiltere´nin karşı çıkması ile Rus plan-larının gerçekleştirilemediği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Rusya, Panslavizm, Ayaklanma

Doi Number :10.9737/historyS1035


The Role of Russia in the Independence of Bulgaria

This article examines Russian support for the foundation of an independent Bulgarian state. The article argues that the Russian goal to establish a Great Bulgarian state made Bulgaria the center of political struggle in the Balkans and turned European powers, especially G. Britain, against it and delivered its failure.

Keywords: Bulgaria, Russia, Panslavizm, Revolt

Doi Number :10.9737/historyS1035


473