Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1171

Ayşen SİNA

Büyük İskender´in Doğu Siyasetinde Asyalı Kadınların Yeri

Antik kaynaklarda Büyük İskender´in Doğu seferi süresince Pers kraliyet ailesine mensup soylu kadınlarla ilişkileri hakkında bir takım bilgiler yer almaktadır. Bu kaynakların başında Plutarkhos, Arrianos, Athenaios, Diodoros Sicilus, Curtius, Justinus gibi isimler gelmektedir. Çalışmamızda özellikle İskender´in biyografisini yazan Plutarkhos ile seferlerini anlatan Arrianos tarafından Asyalı kadınlarla ilgili verdikleri bilgiler diğer antik yazarlarla karşılaştırılarak Pers soylu kadınları sayesinde İskender´in Doğu siyasetindeki kazanımları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda antik yazarların verdikleri bilgiler ile modern kaynaklar incelenerek Batılı antik yazarların Doğulu kraliyet kadınlarına yönelik, kutuplaşma yaratan bakış açıları da sunulmaya çalışılacaktır. İskender´in Doğu siyasetinde Dareios´un büyük kızı Barsine ve diğer Asyalı soylu kadınlarla yaptığı sembolik evliliklerin, bir yandan halkların kaynaşmasında diğer yandan kendi siyasi emellerinin başarıya ulaşmasındaki tarihsel rolleri, statüleri ve etkili olup olmadıkları sorgulanmaktadır. Yazılı tarihin tanıklığına dayanarak, gelmiş geçmiş neredeyse tüm hanedanların kurdukları müttefiklikleri sağlamlaştırmak ve daha birçok nedenle düşmanının kızı, karısı ya da annesiyle evlenerek mağlup hanedanı cezalandırmayı ve yeni ittifaklar oluşturmayı amaçladıklarını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda İskender de kraliyet mensubu kadınlarla yaptığı evlilikler aracılığıyla bölgenin efendisi olduğu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İskender, Persler, Fetih, Asyalı Kadınlar, Siyaset.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.626


Role of Asian Women in the Eastern Policy of Alexander the Great

There is some knowledge in ancient resources about the relationship between Alexander the Great and noble women from Persian royal family during his journey to the East. These resources are primarily written by Plutarch, Arrian, Athenaeus, Diodorus Sicilus, Curtius, and Justinus. This study explores particularly the achievements of Alexander the Great in Eastern politics thanks to noble Persian women by comparing the information given by Plutarch, who wrote Alexander the Great´s biography, and by Arrian, who wrote Alexander the Great´s journeys, on Asian women with the information jotted down by other ancient writers. In this context, perspectives of ancient Western writers on Eastern royal women, which may produce polarization, will be presented after an analysis of information given by ancient writers and modern resources. This study also questions whether Alexander the Great´s symbolic marriages to Darius´s elder daughter Barsine and to other Asian noble women have a historical role in both achieving his political aims and socialization of people with one another, or whether these symbolic marriages have a historical status or impact in his Eastern policy. Depending on the testimony provided by written history, it could be stated that new alliances were made and defeated dynasties were punished through marriages to the enemy´s daughters, wives or mothers in order to strengthen alliances between almost all dynasties imbedded in history. In line with this view, it is clear that Alexander became the ruler of the area through his marriages to women from royal dynasties.

Keywords: Alexander, Persians, Conquest, Asian Women, Politics.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.626


474