Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2239

Ebru Durmaz Akyüz, Hüseyin Üreten

Caligula ve Dönemine Farklı Bir Bakış Açısı

Roma İmparatorluğu’nun üçüncü imparatoru olarak bilinen Iulius-Claudius Hanedanlığı’na mensup Gaius Iulius Caesar Germanicus, bilinen adı ile “Caligula” İS 31 Ağustos 12 yılında dünyaya gelmiş, çocukluğu babası Germanicus’un askeri kamplarında geçmiştir. İS 37 yıllında Tiberius’tan sonra Roma’nın üçüncü İmparatoru olmuştur. Tiberius’un baskıcı yönetiminden sonra başa geçen Caligula, imparatorluğunun ilk aylarında herkes tarafından sevilmiş ve mutlulukla karşılanmıştır. Daha sonra iktidarının altıncı ya da sekizinci ayında geçirmiş olduğu söylenen bir hastalık sonrasında, kişilik değişimi görülmüş ve artık tarihte “deli”, “acımasız”, “çılgın”, “canavar” olarak anılan birisi haline gelmiştir. Antikçağ yazarları kaynak alınarak yapılan literatür taraması sonucu Caligula’ya epilepsi, kurşun zehirlenmesi, anksiyete bozukluğu, nörosifiliz, narsisistik, histriyonik, antisosyal kişilik bozukluğu gibi hastalıklar atfedilmiştir. İmparatorun hayatında birtakım olaylar, hastalıklar yaşadığı ve neticesinde yaşantısını, yönetimini etkilediği veya öyle algılanmasının istendiği gerçeği bu makalede ele alınmış olup, Caligula’nın yaşamış olduğu olaylara bağlı olarak fiziksel, ruhsal analizi ve dönemin tarihçilerinin yazdığı tarihin durum değerlendirmesini içerir. Bu çalışma, neredeyse tamamı Caligula’nın kötü davranışlarına odaklanmış Antikçağ yazarları, onlara tamamen karşı görüşler ve geçirmiş olabileceği olası hastalıklar olarak üç farklı bölüm halinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Roma, Roma imparatorları, Iulius-Claudius’lar, Caligula.

10.9737/hist.2021.1085


A Different Perspective on Caligula and His Period

Gaius Iulius Caesar Germanicus, a member of the Julius-Claudius Dynasty, known as the third emperor of the Roman Empire, known as "Caligula", was born on August 31, 12 AD, and spent his childhood in the military camps of his father Germanicus. He became the third Emperor of Rome after Tiberius in 37 AD. Caligula, who came to power after the oppressive rule of Tiberius, was loved and happily welcomed by everyone at the beginning of his empire. Later, after an illness he was said to have suffered in the sixth or eighth months of his rule, his personality changed and he became a person known as "crazy", "brutal", "crazy", "monster" in history. As a result of the literature review based on ancient authors, diseases such as epilepsy, lead poisoning, anxiety disorder, neurosyphilis, narcissism, histrionic, antisocial personality disorder were attributed to Caligula. The fact that the emperor experienced some events and illnesses in his life and as a result of this, affected his life and his administration, or was wanted to be perceived as such, is discussed in this article, and it includes the physical and spiritual analysis of Caligula depending on the events he experienced and the situation evaluation of the history written by the historians of the period. This study is discussed in three different parts as Ancient writers, almost all of whom focused on Caligula's bad behavior, views completely against them, and possible diseases that he may have had.

Keywords: Rome, Roman Emperors, Julius-Claudius, Caligula.

10.9737/hist.2021.1085


315