Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 819

Yaşar Baytal

Çanakkale Cephesinde Günlük Hayat

Bu çalışma Türk ve Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşlarındaki askerlerin günlük yaşamlarını konu edinmiştir. Savaşın yaklaşık dokuz ay sürmüş olması, her iki kuvvetin cephedeki durumunu doğrudan etkilemiştir. Bu süre zarfında siperler askerlerin vazgeçilmez yaşam alanları olmuştur. Siperleri kazmak ve tahkim etmek savaşın getirdiği korunma ihtiyacının bir gereği olsa da siperlerdeki günlük yaşam askerler için oldukça ağırdır. Dokuz ay boyunca askerlerin savaştaki mücadeleleri yanında hayatta kalma mücadelesi de savaşın seyrini değiştiren önemli bir etkendir. Bu çalışmada, Türk ve Müttefik kuvvetlerin savaştaki mücadelelerinden çok hayatta kalma mücadeleleri ele alınmıştır. Zorlu iklim koşullarına karşı mücadele, hastalıklara karşı mücadele, açlık ve susuzluğa karşı mücadele konumuzun ana temasını oluşturmaktadır. Cephedeki bütün bu olumsuzluklar karşısında hayatta kalma mücadelesinde Türk ve Müttefik askerlerin göstermiş oldukları tavır ve davranışlar, örneklerle somutlaştırılmıştır. Teknik ve askeri üstünlüğün özellikle bu savaşta tek başına yeterli olmadığı; cephe gerisinde verilen mücadelenin de savaşın seyrini değiştirebilecek önemli bir unsur olduğu bu çalışmada ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Cephesi, Siper, Asker, Günlük Hayat

DOI Number: 10.9737/hist.2017.503


Daily Life in Gallipoli Front

This study deals with the daily lives of soldiers in the Gallipoli Front during World War I. The battle in the Gallipoli Front lasted for nine months, and during this period, trenches became indispensable living areas for all soldiers. Digging and strengthening trenches were necessary daily activity for protection. This study examines the daily life and struggle in the trenches rather than the battle. Struggle against harsh weather conditions, against diseases, famine and water shortages are the main themes of this study. The study presents that technical and military superiority are not sufficient to win a war; logistic struggle behind the front can change the trajectory of a battle.

Keywords: Gallipoli Front, Trench War, World War I, Daily Life

DOI Number: 10.9737/hist.2017.503