Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 502

Cavit Aker´in Anılarına Göre Fethiye´nin İşgali ve İzmir´in İşgalinin Fethiye´ye Yansımaları

Emine Pancar

Bu çalışma Fethiye´nin işgal tarihi olan 11 Mayıs 1919 yılında Jandarma Yüzbaşı Cavit Aker´e ait olduğu düşünülen hatırata dayanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu hatıratın Cavit Bey´e ait olduğuna gerek anılarda verilen bilgilerin, gerekse konuyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi neticesinde ulaşılmıştır. Cavit Bey´in gelişmeler hakkında Muğla Tabur Komutanlığına detaylı bilgi vermesi, bir İtalyan müfettişinin kendisiyle görüşmesi ve jandarmaların asayişe daha çok riayet etmeleri konusundaki uyarıları, İzmir´in işgali üzerine Fethiye´deki silahların nakli görevinin kendisine verildiğini belirtmesi gibi pek çok ayrıntı bizi anıların Cavit Bey´e ait olduğu sonucuna ulaştırmıştır. Jandarma Yüzbaşı Cavit Aker´in hatıratı atmış sayfayı bulmaktadır. Cavit Bey'in birkaç sayfa hariç, genelde hatıralarını yazmadan önce gün, ay ve yıl şeklinde tarih verdiğini görülmektedir. Hatıratın on sayfalık kısmı I. Dünya Savaşı yıllarına ait olup, geri kalan elli sayfalık kısım ise 10 Mayıs´tan başlayarak 24 Temmuz 1919´a kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüzbaşı Cavit Aker, Fethiye, İtalyanlar

Doi Number :10.9737/historyS964


According to Cavit Aker´s Memory, Fethiye´s and İzmir´s invasion's reflections of Fethiye

This study has been prepared by basing on the memories that are thought to be belonged to Gendarme Captain Cavit Aker on the 11th May 1919, date of Fethiye´s occupation. By the result of researching the informations given in memories and studies about the subject, it has been determined that the mentioned memories belong to Mr. Aker. Lots of details like, his giving information to Muğla battalion commandership about improvements, an Italian inspector´s meeting with him and warnings to gendarmes about respecting to public order beter, his indicating that after the occupation of İzmir, the duty of transference in Fethiye has been given to him show us that the memories belong to Mr. Cavit Aker. Memories of Cavit Aker are about sixty pages. Before writing his memories - except a few pages- Mr. Aker has denoted the day, month and year of the day he is writing about. Ten pages of sixty pages refer to years of World War I and the rest fifty pages refer to period between 10th May to 24th June 1919.

Keywords: Captain Cavit Aker, Fethiye, Italians

Doi Number :10.9737/historyS964


141