Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 675

Çayan Derbendi´nde Demografik Eğilimler (1840-1845)

Doğan Yörük , Aynur Karadoğan

Bu makale Ereğli ile Ulukışla arasında derbent statüsündeki bir yerleşme olan Çayan´daki nüfus hareketlerini 1840 ve 1845 nüfus sayımları bilgilerine dayanarak incelemektedir. Makale´de Çayan´ın nüfus bakımından pek çok yerleşmeye göre bir hayli kalabalık oldugu, nufusun cogunlugunun genclerden olustugu, hem cekirdek hem de geniş ailelerin yasadigi tespit edilmektedir. Hane reislerinin çocukları arasındaki yaş farkları aynı zamanda birden fazla evliliğe atıf yapmaktadır. İçeriden dışarıya yönelik göçlerin neredeyse görülmediği derbentteki hane reislerinin ekseriyetinin mesleği rençberliktir.

Anahtar Kelimeler: Çayan, Derbent, Nüfus, Aile, Doğum, Ölüm, Göç

Doi Number :10.9737/historyS1608


Demographic Changes in Çayan Derbent (1840-1845)

Relying on the 1840 and 1845 census reports, this article examines the population movements in Çayan, located between Ereğli and Ulukışla. The article presents that Çayan had more population than comparable settlements, and the majority of its population was young and it had both nuclear and large family units. Large age gaps among the children in the same family indicates polygamy. There was almost no migration out of Çayan and the majority of men were farmers.

Keywords: Çayan, Derbent, Population, Family, Birth, Death, Migration

Doi Number :10.9737/historyS1608


117