Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1737

Cumhuriyet Devri Diplomat Naaşlarının Nakillerinde, Savaş Gemilerinin Kullanılması Örnekleri: Sovyet Rusya Büyükelçisi Vasıf Çınar ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Minür Ertegün´ün Naaşlarının Türkiye´ye Getirilmesi

Ferdi Uyanıker ORCID Icon

Devletler, diplomasi işinin modern anlamda diplomatlar tarafından yürütülmeye başlamasından sonra, kendi ülkelerinde vefat eden diplomatların naaşlarını ülkelerine savaş gemileriyle gönderme geleneğini benimsemiştir. Bu durum, hem karşı devlete bir saygı göstergesi hem de kendi ülkesinin çıkarları için kullanılacak bir uygulama olmuştur. Türk tarihinde de bu uygulamanın örnekleri görülmüştür. Bu örneklerden ikisi Cumhuriyet tarihi içerisinde karşımıza çıkar. Hem de çok ilginç bir şekilde II.Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında. İlk olay II.Dünya Savaşı öncesinde Sovyet Rusya´da hayatını kaybeden Sovyet Rusya Büyükelçisi Vasıf Çınar´ın naaşının bir Rus savaş gemisiyle Türkiye´ye nakledilme sürecidir. Diğer olay ise II.Dünya Savaşı sırasında Amerika´da vefat eden ve savaş sonrasında naaşı Türkiye´ye bir Amerikan savaş gemisiyle getirilen, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Münir Ertegün´ün naaşının nakledilmesi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vasıf Çınar, Münir Ertegün, Fuad Paşa, Missouri Zırhlısı, Chervonaya Ukraina Kruvazörü, Le Renard Gemisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.861


Two Cases of The Use of Warships in the Transfers of Deceased Diplomats of the Turkish Republic : The Transfers of the Deceased Soviet ambassador, Vasıf Çınar and United States Ambassador Munir Ertegun

When diplomacy started to be carried out by diplomats as in the modern sense, countries have adopted the tradition of sending the deceased diplomats to their countries by warships. This situation was both an indication of respect for the counter-state and an application to be used for the interests of its own country. Examples of this practice was seen in Turkish history as well. Two of these cases appeared in the history of the Turkish Republic; Surprisingly, one before the other after the Second World War. The first case was the transfer of the deceased Soviet ambassador, Vasıf Çınar, who died in Russia before the war by a Russian warship. The second case was the transfer of the deceased United States Ambassador to Turkey, Munir Ertegun, who died during the Second World War by an American warship.

Keywords: Vasıf Çınar, Münir Ertegün, Fuad Pasha, Missouri Warship, Chervonaya Ukraina Cruiser, Le Renard Ship

DOI Number: 10.9737/hist.2020.861


192